Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

VĂN THỦY |

(QNO) - Sáng 1.12, Huyện ủy Nam Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Có 60 học viên là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và bí thư, cấp ủy viên 4 đảng bộ khu vực vùng thấp gồm các xã Tà Pơ, Tàbhing, Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ tham gia.

 

Trong 4 ngày, các học viên được quán triệt, học tập các nội dung: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XX); Công tác đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở...