Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho hơn 390 cấp ủy viên cơ sở

X.NGHĨA - CHÍ ĐẠI |

Sáng qua 30.7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 393 cấp ủy viên ở 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh - Bùi Phan Toản chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về quy trình thủ tục kết nạp Đảng viên; chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; thủ tục về kết luận chính trị; công tác tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên... Đồng chí Bùi Phan Toản nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản giúp các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng ở từng cơ quan, đơn  vị trong thời gian đến, góp phần thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

X.NGHĨA - CHÍ ĐẠI