Bước chuyển với Nghị quyết 13

ĐOÀN ĐẠO |

Sau gần 2 năm thực hiện, Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (Nghị quyết 13) đã thực sự đi vào cuộc sống. Ở nhiều địa phương, Nghị quyết 13 không chỉ tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng Đảng mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Năm 2014, công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng chú trọng thực hiện, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của địa phương, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.
Trong ảnh:  Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ảnh: HÀN GIANG

Điện Bàn: Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Võ Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Điện Bàn chia sẻ: “Nghị quyết 13-NQ/TU đã tạo nên sức bật mới trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội để đưa Điện Bàn trở thành thị xã trong năm 2015”. Ông Sơn giải thích, khi thực hiện nghị quyết, hiệu quả đầu tiên chính là mỗi đảng viên nhận thức rõ ràng hơn, có trách nhiệm hơn và vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng ở cơ sở được thể hiện rõ rệt.

Nghị quyết 13 đi vào cuộc sống giúp công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Điện Bàn thêm mạnh mẽ.
Nghị quyết 13 đi vào cuộc sống giúp công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Điện Bàn thêm mạnh mẽ.

“Vai trò của chi bộ, đảng viên ở cơ sở là hết sức quan trọng. Trong xây dựng nông thôn mới ở Điện Bàn, chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra đường lối, mục tiêu thực hiện để ban nhân dân thôn và quần chúng cụ thể hóa bằng hành động, quá trình xây dựng nông thôn mới vì thế được thúc đẩy nhanh hơn. Đồng thời đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, làm gương để nhân dân cùng chung tay xây dựng. Khi tổ chức đảng ở cơ sở mạnh, lực lượng đảng viên đi đầu trong hiến của, hiến sức thì người dân ở đó sẵn sàng làm theo. Điều này được thể hiện rõ trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng hay xây dựng các công trình văn hóa, hỗ trợ cải thiện nhà ở, giúp đỡ người nghèo…” - ông Sơn nói. Cũng theo ông Sơn, Nghị quyết 13 đã đi vào cuộc sống và cũng là kim chỉ nam để công tác đảng ở Điện Bàn luôn phát triển tốt.

Phú Ninh: Vững mạnh từ cơ sở

“Năm 2014, Đảng bộ huyện Phú Ninh đã thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết 13”. Ông Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đã khẳng định như thế và chia sẻ với chúng tôi rằng, điều đó có thể thấy rõ trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên. Hầu hết đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đề cao tính tiền phong, gương mẫu. Vì vậy, trong năm 2014, toàn Đảng bộ huyện có 1.775 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 85,4%. Thành công khác trong thực hiện Nghị quyết 13 ở Phú Ninh là xây dựng chi bộ có chi ủy, phân công nhiệm vụ đảng viên giữ các chức vụ ở thôn, khối phố. Đến nay, toàn huyện Phú Ninh có 125/151 chi bộ có chi ủy, đạt tỷ lệ 83%; số trưởng thôn - khối phố, phó trưởng thôn - khối phố kiêm thôn - khối đội trưởng, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên đạt 95,29%, tăng 20% so với năm 2013. Trong năm 2014, các tổ chức đảng ở cơ sở đã kết nạp được 194 đảng viên mới, đạt 138% kế hoạch...

Cán bộ, đảng viên xã Tam Vinh (Phú Ninh) cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn.
Cán bộ, đảng viên xã Tam Vinh (Phú Ninh) cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn.

Nghị quyết 13 cũng đã giúp nâng cao sức chiến đấu, củng cố vững chắc các tổ chức cơ sở đảng ở Phú Ninh. “Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện. Hầu hết tồn tại, những vấn đề phát sinh kéo dài ở cơ sở được tập trung giải quyết có kết quả. Trong đó đáng chú ý có việc chỉ đạo giải quyết tồn tại sau công tác dồn điền đổi thửa ở Tam Lộc, chấn chỉnh sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng nhà trái phép ở các địa phương...” - ông Nguyễn Cảnh nói.

Tiên Phước: Chuyển biến về nhân lực

Tiên Phước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, phục vụ tốt nhân dân.
Tiên Phước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, phục vụ tốt nhân dân.

Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc cho biết, để cụ thể hóa Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Tiên Phước đã xây dựng Chương trình hành động số 24-CTr/HU, Đề án 01-ĐA/HU nhằm kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Huyện ủy Tiên Phước luôn duy trì công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá rà soát chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Trong năm 2014, Huyện ủy đã tổ chức 75 cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy, chi bộ cơ sở, đảng viên trên nhiều lĩnh vực. Chính nhờ làm tốt công tác này mà toàn huyện có 1.560 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ hơn 90%, 41/53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đạt trong sạch vững mạnh. Địa phương cũng đã hoàn thành việc thành lập các chi bộ độc lập ở thôn, khối phố; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng để phát triển đảng viên, riêng năm 2014 kết nạp được 121 đảng viên mới, đạt 134,44% chỉ tiêu” - ông Phạm Văn Đốc cho hay. Hiệu quả lớn nhất mà ông Phạm Văn Đốc chia sẻ với chúng tôi là, khi tích cực thực hiện và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đã giúp cán bộ, đảng viên chủ động hơn, năng động hơn trong thực hiện công vụ, phục vụ nhân dân.

ĐOÀN ĐẠO