Cần tập trung thẩm tra hết bằng cấp của nhân sự đại hội đảng các cấp

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; quán triệt Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư và giao ban tháng 8.2019 vào sáng nay 12.9.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả tự nghiên cứu, học tập Điều lệ Đảng, nghị quyết và các quy định hướng dẫn của cấp trên trong cấp ủy viên, đảng viên tại các đảng bộ hiện nay; ý thức gương mẫu, nêu gương của cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy chưa, có rơi vào hình thức không?

Ngoài ra, theo đồng chí Bí thư, cần phải đánh giá nghiêm túc năng lực cán bộ ở một số địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới đến mức độ nào. Việc phát hiện, kiểm tra, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có tương xứng với tình hình hiện nay không? Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy định của Điều lệ Đảng như thế nào, có mang tính hình thức không?

Để chuẩn bị tốt mọi mặt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45 của Tỉnh ủy, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để định hướng cho các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, còn vấn đề gì chưa rõ, vướng mắc thì có ý kiến thảo luận, trao đổi, hướng dẫn thêm...

TAGS