Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 11.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 120 trường hợp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tiêu chuẩn chính trị 278 trường hợp. Trong đó, có 104 trường hợp nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; 102 trường hợp quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; 62 trường hợp phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ và kết nạp Đảng; công tác thuyên chuyển cán bộ 1 trường hợp; hiệp y bổ nhiệm cán bộ 4 trường hợp; quy hoạch phục vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ 6 trường hợp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong năm 2020. Đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng tham mưu mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý...