Còn nhiều hạn chế trong công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 12.5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm góp ý các chuyên đề của Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam”.

Theo UBKT Tỉnh ủy, những năm qua, UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thu được kết quả bước đầu đáng khích lệ; có tác động lớn đến việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời nhìn nhận, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu  hiệu vi phạm vẫn còn nhiều hạn chế. Tình hình vi phạm kỷ luật của Đảng đã và đang diễn ra khá phức tạp, một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được đẩy lùi. Một số tổ chức đảng buông lỏng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nội bộ mất đoàn kết, không làm tròn vai trò hạt nhân lãnh đạo, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Số cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, còn có dấu hiệu bỏ sót các sai phạm hoặc ít được phát hiện kiểm tra để chấn chỉnh, nhất là trong các lĩnh vực: quản lý tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên, khoáng sản… Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp đang là khâu yếu của UBKT các cấp, nhiều nơi chưa thực hiện được nhiệm vụ này...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh nói, việc tổ chức nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” nhằm nghiên cứu những luận cứ khoa học và thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nói chung, công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm nói riêng; đánh giá đúng thực trạng để định hướng, xây dựng một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ tỉnh, góp phần phát hiện, xử lý, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.