Công tác cán bộ ở Thăng Bình: Chú trọng đào tạo, luân chuyển hợp lý

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Đến thời điểm này của nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác cán bộ của huyện Thăng Bình đã có những bước phát triển vượt bậc. Kế thừa thành quả, huyện tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian đến.

Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc năm 2014. Ảnh: Q.VIỆT
Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc năm 2014. Ảnh: Q.VIỆT

Chú trọng đào tạo

Huyện Thăng Bình có địa bàn rộng, gồm 22 xã, thị trấn, dân số đông, lượng công việc lớn. Theo đánh giá của Huyện ủy Thăng Bình, từ năm 2010 trở về trước, đội ngũ cán bộ của huyện mỏng, chất lượng công việc được giải quyết chưa cao. Bởi vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đặt trọng tâm vào công tác cán bộ ở cấp huyện và cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, những năm qua Thăng Bình đã tổ chức 3 lớp đào tạo đại học cho cán bộ với các chuyên ngành luật, kinh tế chính trị, kinh tế phát triển; triển khai một lớp cao đẳng về hành chính. Ngoài ra, huyện tạo điều kiện cho 9 cán bộ theo học cao học. Bên cạnh đó, địa phương quan tâm tổ chức cho cán bộ học tập lý luận chính trị, riêng trong năm 2014 đã cử 4 người đi học cao cấp lý luận chính trị, một người theo học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều trường hợp được cử theo học các lớp đào tạo cán bộ nguồn ở tỉnh.

Sau các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Thăng Bình sắp xếp, luân chuyển cán bộ hợp lý để vừa phù hợp với nhu cầu công việc vừa tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ phát triển năng lực, vận dụng hiệu quả chuyên môn được đào tạo. Nhờ đó, công tác cán bộ của huyện Thăng Bình đã có những chuyển biến quan trọng. Đến nay, cán bộ cấp trưởng - phó phòng ở các phòng, ban có trình độ đại học và trên đại học chiếm 89%; tỷ lệ cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị chiếm 64%. Ở cấp cơ sở, so với thời điểm 2010, tỷ lệ cán bộ đã tốt nghiệp đại học tăng 23%, trình độ chính trị từ cử nhân trở lên tăng 24%. “Sau đào tạo, đội ngũ cán bộ của huyện được bố trí vào các vị trí công tác phù hợp nên lượng công việc được giải quyết rốt ráo, hiệu quả ngày một tăng. Đồng thời năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều tiết công việc của đội ngũ cán bộ ngày một tiến triển. Các thành quả đó được ghi nhận ở cả cán bộ trẻ và cán bộ nữ” - ông Nguyễn Đức Tám, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình cho biết.

Nâng cao hiệu quả

Thành quả đáng ghi nhận nhất trong công tác cán bộ của huyện Thăng Bình đến thời điểm này của nhiệm kỳ là nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ gắn với sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức quán triệt cho các cán bộ lãnh đạo thực hiện. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 1.091 đảng viên, bình quân hằng năm kết nạp hơn 210 đảng viên (bằng 156% so với nghị quyết đề ra). Để nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ cơ sở, huyện tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở đã được thực hiện tốt. Đội ngũ cán bộ là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã gương mẫu vận động và lãnh đạo người dân thực hiện tốt các các phong trào xây dựng nông thôn mới, cơ giới hóa đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Ông Nguyễn Đức Tám còn cho biết, qua thực tiễn công việc, khi nhận thấy công tác cán bộ trên địa bàn huyện có mặt chưa được như năng lực cán bộ không đồng đều; một số cán bộ thiếu năng động trong lãnh đạo, điều hành công việc..., Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện ngay việc luân chuyển. Và giải pháp này đã đem lại hiệu quả, tạo sự đồng đều trong công tác cán bộ. Ông Tám chia sẻ, khi luân chuyển từ phòng, ban, đơn vị hay xã, thị trấn sang công tác ở địa phương hay lĩnh vực khác, cán bộ phát huy hơn năng lực. Bởi, môi trường công tác mới bắt buộc người cán bộ phải năng động hơn để thích ứng.

Theo ông Phan Nghĩa - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, điểm mấu chốt trong công tác cán bộ của huyện trong thời gian đến là chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. “Đối với các cán bộ đã qua đào tạo, học tập, bồi dưỡng, điều cốt yếu là bố trí công việc thế nào, phân công nhiệm vụ gì để vừa giúp mỗi người phát huy cao nhất năng lực vừa giúp địa phương có được sự ổn định về tổ chức. Cùng với việc nghiên cứu kỹ năng lực cán bộ, đánh giá kết quả hoàn thành công việc được giao và khen thưởng kịp thời, công tác phê bình, tự phê bình, kiểm điểm của người cán bộ cũng hết sức quan trọng. Đó là các phần việc trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ của huyện trong thời gian đến” - ông Phan Nghĩa nói.

NGUYỄN QUANG VIỆT