CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Củng cố niềm tin vào Đảng

HÀN GIANG - VINH ANH |

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xác định là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đông Giang liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đông Giang liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua quá trình thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Lấy kết quả làm thước đo

Bà Nguyễn Thị Thùy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy lấy kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm thước đo đánh giá chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên tinh thần đó, từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cam kết về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân. Trong đó, các tập thể chú trọng lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tuyên dương, khen thương 534 tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, UBND tỉnh khen thưởng 66 tập thể, cá nhân. Ảnh: N.Đ
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tuyên dương, khen thương 534 tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, UBND tỉnh khen thưởng 66 tập thể, cá nhân. Ảnh: N.Đ

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ở Phú Ninh đã xây dựng các mô hình gắn với đặc điểm, chức năng được giao như: mô hình “4 phải”: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn; “3 không”: không thiếu sót, không trễ hạn, không vi phạm pháp luật”; “4 đúng, 4 phải, 3 sát, 1 không”... “Thông qua thực hiện các mô hình đã tạo nên hiệu quả nhất định. Phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên” - bà Thùy nói.

Tại Thăng Bình, từ tình hình thực tế của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định thêm các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là: thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch, hiện trạng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình chia sẻ, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại tổ chức đảng, đảng viên đều gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Giai đoạn 2017 - 2019, Thăng Bình đã gợi ý kiểm điểm đối với 64 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và yêu cầu liên hệ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan. “Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tự giác học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, những vấn đề gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân” - ông Vỹ nói.

Xây dựng Đảng vững mạnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động, linh hoạt  vận dụng sáng tạo 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đột phá, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, cách làm quyết liệt nêu trên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung thực hiện, như: cải cách hành chính, công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; tổ chức và cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường... Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Phần lớn tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục khuyết điểm.

Nhìn nhận các mặt còn hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, một số địa phương, đơn vị chưa tập trung xác định, thực hiện những khâu đột phá và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Việc cụ thể hóa quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của cấp ủy, chi bộ, cơ quan đối với việc thực hiện nêu gương chưa được thường xuyên, kịp thời, cụ thể; vẫn còn cán bộ là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật...

Đề cao nêu gương

Nhằm khắc phục các mặt hạn chế và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, toàn tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung trọng yếu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước hết, đây sẽ là nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định, hướng dẫn về nêu gương phải trở thành công việc thường xuyên, tự giác của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, thời gian tới, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo cụ thể, hiệu quả theo các quy định của Trung ương, trực tiếp là Quy định số 1224 ngày 6.5.2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả”.

TAGS