Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành diễn ra ngày 8 đến 10.6

VĂN PHIN |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có Văn bản số 754/2020 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, theo Kế hoạch số 269 ngày 16.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII hoàn thành trước ngày 31.5.2020. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chuyển thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII sang các ngày 8, 9 và 10.6.2020.

TAGS