Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.Hội An lần thứ XVII

LÊ HIỀN |

Đảng bộ Quân sự TP.Hội An vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Năm năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, gắn nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân… Gắn giáo dục chính trị với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Quân sự thành phố cũng đã tham mưu địa phương diễn tập chiến đấu trị an tại 17 lượt xã phường, phối hợp với lực lượng công an và biên phòng xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị. Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,65% dân số; tuyển chọn hơn 800 thanh niên nhập ngũ. Lực lượng vũ trang thành phố cũng tích cực giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới… Năm năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố liên tục được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh.

LÊ HIỀN