Đại Lộc: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 2.650 tỷ đồng

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý III và triển khai chương trình công tác quý IV.2014.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Huyện ủy Đại Lộc đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)…

Tính đến tháng 9.2014, giá trị sản xuất CN-TTCN khu vực ngoài nhà nước ước đạt 2.646,9 tỷ đồng, tăng 17,23% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh thu vận tải đến cuối tháng 9.2014 đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ. Về xây dựng cơ bản, đến cuối quý III, toàn huyện đã khởi công xây dựng mới 82 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 128,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đến 9.2014 đạt 534,6 tỷ đồng, đạt 117% dự toán tỉnh và 116% dự toán huyện. Tổng chi ngân sách ước đạt 429,7 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh, 102% dự toán huyện…

HOÀNG LIÊN