Đại Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 - 2016

BÍCH LIỄU |

(QNO) - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đại Lộc vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2016 cho 154 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ Công an An Điềm (đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn Đại Lộc). 

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt này được tổ chức trong thời gian 5 ngày (3.3 đến 7.3). Các học viên được nghiên cứu các nội dung khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Lớp bồi dưỡng giúp các học viên có thêm kiến thức về lịch sử phát triển Đảng, từ đó liên hệ bản thân, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ Đảng.

BÍCH LIỄU