Đại Lộc: Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý III và triển khai chương trình công tác quý IV.2014.

Đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung các cấp ngành trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2014 trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều mục tiêu trọng tâm. Tính đến 9.2014, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài nhà nước ước đạt 2.603 tỷ 439 triệu đồng, tăng 17,23% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh thu vận tải đến cuối tháng 9.2014 đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước. Về xây dựng cơ bản, đến cuối quý III, toàn huyện đã khởi công xây dựng mới 82 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 128,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đến tháng 9.2014 đạt 534,6 tỷ đồng, đạt 117% dự toán tỉnh và 116% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 429,7 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh, bằng 102% dự toán huyện…

HOÀNG LIÊN