Đảng bộ Điện lực Quảng Nam hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2016

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 12.7, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm. Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ đơn vị đã kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, đã đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung bổ nhiệm 1 cán bộ lãnh đạo; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 35 cán bộ. Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy, đơn vị đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, giám sát tại các chi bộ về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sinh hoạt chuyên đề.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam tập trung kiện toàn một số chi ủy, chi bộ và sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đợt 2 năm 2016 theo kế hoạch…

ĐOÀN ĐẠO