Đảng bộ Hiệp Đức: Tập trung ba nhiệm vụ đột phá

VĂN SỰ - VINH ANH (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập huyện Hiệp Đức (25.2.1986 - 25.2.2021).

Thời gian qua, Hiệp Đức ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: S.A
Thời gian qua, Hiệp Đức ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: S.A

PV: Thưa ông, năm 2020 huyện Hiệp Đức đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. Ông có thể chia sẻ về những dấu ấn nổi bật trong năm vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Đầu tiên phải kể đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, đại hội của 42 tổ chức cơ sở đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 02 – NQ/HU (ngày 16.12.2020) của Huyện ủy Hiệp Đức, năm 2021 này, huyện đặt mục tiêu phấn đấu: giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 535 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 670 tỷ đồng (trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 289,8 tỷ đồng); giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 787,3 tỷ đồng; thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng 10,5% so với dự toán tỉnh giao; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 16 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; xây dựng mới 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và 1 trường đạt mức 2; giảm 150 hộ nghèo so với năm 2020; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; kết nạp 30 đảng viên trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ...

Kết quả bầu cử cấp ủy, các chức danh chủ chốt đều đủ số lượng, cơ cấu, định hướng do cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị. Bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau đại hội bảo đảm cơ cấu theo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và hiệp y nhân sự lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện cho 96 trường hợp.

Huyện đã thực hiện tốt việc hợp nhất Đảng bộ thị trấn Tân An và xã Quế Bình để thành lập Đảng bộ thị trấn Tân Bình đi vào hoạt động ổn định, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có vấn đề sắp xếp cán bộ dôi dư sau hợp nhất…

Kinh tế của địa phương có nhiều điểm sáng, dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Năm 2020 giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện đạt hơn 517,4 tỷ đồng, vượt 3,9% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra và tăng 2,9% so với năm 2019.

Nổi bật là huyện đã triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, xây dựng được 129 vườn điểm (đạt 258% kế hoạch); khởi công dự án khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao tại 2 xã Quế Thọ và Bình Sơn. Đối với lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, hiện nay số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của 1 xã trên toàn huyện là 14,8 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí...

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện năm 2020 đạt 558,5 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 633 tỷ đồng, vượt 50,2% so với dự toán tỉnh giao...

PV: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX. Để cụ thể hóa nội dung, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, Huyện ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này như thế nào trong thời gian đến?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Nghị quyết Huyện ủy xác định, năm 2021, huyện sẽ tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tạo bước đột phá trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch...

Cụ thể, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, sẽ tập trung quán triệt để từng cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng nắm được đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nhân rộng các mô hình, điển hình; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là quy định về vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của người dân; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “dân vận khéo”, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng…

Đặc biệt, cần tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. Năm 2021, Huyện ủy sẽ ban hành 6 nghị quyết quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Nghị quyết về công tác phát triển đảng viên, luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, phát triển đô thị, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PV: Một nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng là phát triển đảng viên. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Huyện ủy có những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Văn Tỉnh: Năm 2020, huyện kết nạp 31 đảng viên (đạt 103,3% so với chỉ tiêu nghị quyết). Tuy nhiên, cũng trong năm qua, huyện đã phải giải quyết theo nguyện vọng, xóa tên 11 đảng viên, giải quyết 6 đảng viên xin ra khỏi Đảng, chưa nói đến diện kỷ luật, khai trừ… Hiện nay, nguồn phát triển đảng rất khó. Để khắc phục, huyện đang tập trung làm đề án về công tác phát triển đảng làm cơ sở để Huyện ủy sớm ban hành nghị quyết riêng. Trong đó, việc tạo nguồn phát triển đảng là bài toán khó cần tìm được lời giải. Bây giờ, cán bộ xã các chức danh ít tuyển đầu vào; trong khi cán bộ thôn, khối phố cũng chủ yếu lấy từ nguồn nghỉ hưu về. Nguồn phát triển trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn khá lớn, tuy nhiên việc phát triển đảng trong doanh nghiệp hết sức khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn vào chủ doanh nghiệp...

PV: Xin cảm ơn ông!

TAGS