Đảng bộ huyện Núi Thành trên đường đi tới

VĂN PHIN |

(QNO) - Phát huy truyền thống hào hùng trong kháng chiến chống quân xâm lược, Đảng bộ huyện Núi Thành đã lãnh đạo địa phương thu nhiều thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Qua hoạt động, Đảng bộ huyện Núi Thành không ngừng phát triển vững mạnh trên con đường đi tới. Lúc huyện mới chia tách vào năm 1983, Đảng bộ huyện Núi Thành có 13 đảng bộ xã, thị trấn, 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp với 1.438 đảng viên, đến nay đã có 38 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan; 14 chi bộ cơ sở với 3.848 đảng viên. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên hằng năm. Năm 1984 có 12/44 số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ 27.27% thì đến năm 2013 có 29/38 số chi bộ đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 76,31%; không có tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở yếu kém. Nhiều Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Năm 1984, có 76,42% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì đến năm 2013 có 86,22% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, Đảng bộ luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, nhờ đó Đảng bộ không ngừng vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XX diễn ra vào cuối tháng 8.2010 nêu quyết tâm đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, cùng với tỉnh xây dựng thành công Khu Kinh tế mở Chu Lai. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, huyện Núi Thành đạt được những thành quả đáng mừng... Năm 2011, 2012 và 2013 là 3 năm Núi Thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2011 – 2015. Đây là 3 năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và cũng là những năm thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường giá cả tiếp tục biến động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân. Tuy vậy, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đoàn kết, đồng lòng vượt qua thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết là các ngành kinh tế tăng trưởng khá. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.988 tỉ đồng, đạt 107,88% kế hoạch, tăng 13,33% so với năm 2012, trong đó giá trị ngành công nghiệp trên địa bàn đạt 109,62% kế hoạch huyện giao, tăng 14,75% so với năm 2012.

Ba năm qua, huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai và các công trình trọng điểm khác. Nhiều vấn đề bức xúc như quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, quản lý bảo vệ rừng được chỉ đạo giải quyết đạt hiệu quả. Trong 3 năm qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng có nhiều chuyển biến đáng mừng. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XX, 3 năm qua, công tác xây dựng Đảng được tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng, thực hiện tốt quy trình, quy định của cấp trên, dân chủ trong Đảng được tăng cường. Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức học tập đầy đủ các nghị quyết, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều kênh như tuyên truyền miệng, Bản tin Núi Thành, Cổng thông tin điện tử UBND huyện, qua đó góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị của Đảng bộ. Ba năm qua (2011 – 2013), cán bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh”.

Nhìn ở cục diện chung qua 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XX, cán bộ và nhân dân trong huyện đạt được những thành quả quan trọng. Đồng chí Đoàn Ngọ Thi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Có được kết quả khả quan trên là nhờ toàn Ban chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất cao. Trong chỉ đạo, điều hành, cùng với việc chỉ đạo toàn diện, cấp ủy xác định đúng những vấn đề trọng tâm, những vấn đề trọng điểm, những vấn đề bức xúc để tập trung chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên bám sát cơ sở nên kịp thời phát hiện, chỉ đạo và cùng với cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết quả có được còn là sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, sự năng động, sáng tạo, tận tụy trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự đóng góp của các đơn vị vũ trang, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện”.

Trên tinh thần phát huy những mặt mạnh sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, Đảng bộ huyện Núi Thành đang triển khai những nhiệm vụ, giải pháp sát, đúng để tiếp tục đưa địa phương vươn lên giành nhiều thành quả trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ XX.

VĂN PHIN