Đảng bộ huyện Phú Ninh có 50/53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

V.ANH |

Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Phú Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua phân tích, đánh giá, xếp loại năm 2020, Đảng bộ huyện có 50/53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 94,3%). Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 49 đảng viên, chuyển đảng viên chính thức 56 đồng chí, đề nghị trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên cho 65 đồng chí.

Cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 33 tổ chức đảng và 26 đảng viên; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 81 tổ chức đảng và 55 đảng viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực…

TAGS