Đảng bộ phường Điện Nam Bắc tổ chức đại hội

THU HẰNG |

Ngày 9.6, Đảng bộ phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn) tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân phường Điện Nam Bắc ước đạt 17,85%/năm. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 21,59%; nông nghiệp tăng 8,15%; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 8,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Đến nay, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 78%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 2,95%... Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ và nhân dân phường Điện Nam Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: tập trung đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế; đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội toàn diện, tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII.

THU HẰNG