Đảng bộ xã Duy Vinh và phường Điện Nam Bắc tổ chức đại hội

TUYẾT MAI - HUYỀN CHI |

(QNO) - Ngày 15 và 16.6, Đảng bộ xã Duy Vinh (Duy Xuyên) tổ chức đại hội lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: T.MAI

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Vinh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 22,9%, tổng giá trị sản phẩm xã hội đạt 900,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,4 triệu đồng năm 2015 lên 45,32 triệu đồng năm 2019.

Giá trị thương mại - dịch vụ tăng cao, tiềm năng du lịch có khả năng chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế. Sản lượng khai thác hải sản năm 2020 đạt 3.600 tấn. Kết cấu hạ tầng được đầu tư quy mô và đồng bộ. Văn hóa - xã hội tạo bước tiến mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,67% năm 2019, giảm 9,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong 5 năm qua, Duy Vinh huy động 138,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến cuối 2019 địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 29 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Phan Công Nhanh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Ngày 16.6, Đảng bộ phường Điện Nam Bắc (Điện Bàn) tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của phường phát triển mạnh, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 150 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 11,9%/năm. Khai thác lợi thế địa bàn có Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, toàn phường có 657 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ. Tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ năm 2020 ước đạt 97,9 tỷ đồng, nông nghiệp 30,4 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 155,9 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt gia đình chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,71%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62,9 triệu đồng/năm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Điện Nam Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

TAGS