Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

QUỐC VŨ |

Ngày 22.10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20.7.2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tám năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong BĐBP tỉnh đều nhất trí cao với quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đó tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện nghị quyết. Trong 8 năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP bổ nhiệm 3 chính ủy, 2 phó chính ủy, 28 chính trị viên và 33 chính trị viên phó. Đội ngũ cán bộ chính trị được tích lũy kinh nghiệm qua các cương vị từng cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ biểu dương Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong nhiều năm qua đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt, các đơn vị đã giúp nhân dân trên hai tuyến biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo và thụ hưởng các chương trình an sinh xã hội do BĐBP triển khai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh, BĐBP tỉnh cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân biệt và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy để tạo sự đồng thuận trong mọi hoạt động, từ đó xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

QUỐC VŨ