Đảng ủy Sở GTVT tổng kết công tác xây dựng Đảng

V.ANH |

(QNO) - Chiều 18.1, Đảng ủy Sở GTVT tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đinh Nguyên Vũ đến dự.

Theo báo cáo, năm 2017 Đảng ủy Sở GTVT đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung giải quyết tất cả các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh; triển khai chặt chẽ lộ trình cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và bảo trì đường bộ; công tác quản lý hoạt động vận tải tiếp tục được chấn chỉnh; tình hình tai nạn giao thông được kiểm soát… Trong năm 2017, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt được Đảng ủy Sở GTVT quan tâm thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình và tiêu chuẩn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT được kiện toàn. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10,7%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,3%. Có 7 đảng viên được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 101 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đinh Nguyên Vũ ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Sở GTVT. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở GTVT bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị thì cần quan tâm cho công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi trọng việc sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác giám sát đảng viên. 

V.ANH