Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

P.V |

(QNO) - Chiều 29/6, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự hội nghị.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: P.V

Hội nghị đánh giá, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy và các chi bộ tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Trong đó, Đảng ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; thống chủ trương về bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Nội chính - kiểm soát thủ tục hành chính và bổ nhiệm mới Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh. Rà soát đề nghị đăng ký học trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2022 tại Quảng Nam đối với 2 trường hợp; cử 6 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo chương trình công tác còn lại của năm 2023. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực ngay đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Cùng với đó, duy trì nền nếp họp Ban Thường vụ, Đảng ủy và các chi bộ, cải tiến nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan để giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và cơ quan Văn phòng UBND tỉnh...

TAGS