Đảng viên nêu gương trong thực thi nhiệm vụ

THANH XUÂN |

Năm 2021, Đảng bộ TP.Tam Kỳ tiếp tục được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để giữ vững được thành tích trên, phải nói đến vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Cán bộ Tam Kỳ tận tụy phục vụ người dân các thủ tục hành chính. Ảnh: T.X
Cán bộ Tam Kỳ tận tụy phục vụ người dân các thủ tục hành chính. Ảnh: T.X

Điểm sáng

Kết thúc năm 2021, Đảng bộ và chính quyền phường Hòa Thuận được Thành ủy, UBND thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả này do địa phương đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Trong đó, Đảng ủy phường chú trọng quán triệt, triển khai các nghị quyết của cấp trên và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đồng thời xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy Tam Kỳ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất.

Với mục tiêu xây dựng Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030, trở thành đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy, thì cả hệ thống chính trị của Tam Kỳ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu. Và điều quyết định thành công trong mọi công việc đó là tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có sản phẩm cụ thể đóng góp tích cực vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình công tác.

Ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận cho biết, trong năm 2021 UBND phường đã thành lập tổ công vụ kiểm tra thực hiện Chỉ thị 06 đối với cán bộ công chức, người lao động của UBND phường.

Trong đó kiểm tra 4 cán bộ công chức làm tại bộ phận tiếp nhận và giao trả thủ tục hành chính gồm cán bộ tư pháp hộ tịch, lao động thương binh xã hội, quản lý đô thị và hiện trạng đất đai về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

“Trong cuộc kiểm tra giám sát đã theo dõi đánh giá từng đồng chí. Qua đó nhắc nhở chấn chỉnh một số tồn tại hạn chế của từng đồng chí để triển khai hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của phường, đặc biệt là nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng như đường bao Nguyễn Hoàng, Khu công nghiệp Thuận Yên, UBND phường thường xuyên báo cáo trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo thành phố về những tồn tại vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp, kịp thời, không để công việc chậm trễ bị cấp trên nhắc nhở” - ông Tuấn nói.

Kết quả tích cực

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU gắn với các quy định của Đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng, từ thành phố đến cơ sở đã nghiêm túc kiểm tra, giám sát, kiểm điểm đánh giá thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), các cơ quan, đơn vị.

Từ đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ đảng viên, TCCSĐ trong thực thi nhiệm vụ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp sai phạm, thiếu sót. Năm 2021, qua đánh giá phân loại TCCSĐ của thành phố, có 83/93 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 17 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có 10 TCCSĐ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Về chất lượng đảng viên, ngoài 6.035 đảng viên, tỷ lệ 93,4% được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì đã có 391 đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và 36 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó qua kiểm tra giám sát, Ban thường vụ Thành ủy, cấp ủy cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên, trong đó 21 trường hợp khiển trách và 2 trường hợp cảnh cáo.

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy Tam Kỳ, toàn thành phố đã siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, làm cho mỗi cán bộ đảng viên phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, hết lòng phục vụ nhân dân. Kết quả ngày càng được thể hiện trong từng phần việc, nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân và tập thể.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Trần Nam Hưng cho rằng, bước đầu thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy đã tạo được hiệu ứng khá mạnh mẽ, rộng khắp không chỉ trong hệ thống chính trị, mà lan tỏa trong xã hội, được một số doanh nghiệp vận dụng điều hành sản xuất kinh doanh và nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Trong năm 2021, Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành 4 thông báo nhắc việc lần thứ nhất và ngay sau đó các đơn vị, địa phương bị nhắc nhở lập tức khắc phục hạn chế, hoàn thành công việc được giao, chưa có trường hợp nào bị nhắc việc lần hai.

Bởi Chỉ thị đã nêu rõ, nếu nhắc việc lần hai mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ thì năm đó tổ chức, cá nhân được giao việc sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, nặng hơn có thể bị xem xét hình thức kỷ luật.

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị này và không có vùng cấm, gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự vận hành đồng bộ, hiệu quả hơn nữa của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương” - ông Trần Nam Hưng nói.