Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên: Nhìn từ Phú Ninh

NGUYỄN DƯƠNG |

“Ngay sau khi thành lập huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh xác định, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc bấy giờ chính là phải đào tạo cho được đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Có như vậy mới đảm bảo được sự năng động, sáng tạo và từng bước xây dựng địa phương khi đang còn chồng chất khó khăn” - ông Huỳnh Kim Kính, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết. Xác định mục tiêu đó, trong những năm qua, Huyện ủy Phú Ninh luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở vững mạnh. Trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mặt công tác ở từng loại hình cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Một lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm BDCT huyện Phú Ninh. Ảnh: NG.DƯƠNG
Một lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm BDCT huyện Phú Ninh. Ảnh: NG.DƯƠNG

Nâng cao chất lượng

Trước đây, các cấp ủy cơ sở vẫn còn hạn chế trên một số mặt, như năng lực cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng trên một số lĩnh vực còn bị động, lúng túng, nhất là việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc… “Đảng bộ huyện xác định, một trong những khâu đột phá là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy cơ sở. Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng gắn với lý luận thực tiễn công tác. Từ định hướng đó, Phú Ninh thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) nhằm phổ cập sơ cấp lý luận chính trị cho 100% đảng viên trên địa bàn” - ông Đỗ Văn Luật, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Phú Ninh cho biết.

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm BDCT huyện đã đào tạo 7 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 374 đảng viên. Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với trường Chính trị tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 286 đảng viên. Huyện ủy Phú Ninh cũng đã xây dựng Đề án số 72, quy định tất cả đảng viên (trừ đảng viên tuổi cao sức yếu, miễn công tác, miễn sinh hoạt) nếu chưa có trình độ sơ cấp chính trị hoặc tương đương thì bắt buộc phải tham gia chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Vì vậy, đến nay 100% đảng viên các cấp cơ sở trên địa bàn huyện đã được phổ cập sơ cấp lý luận chính trị. “Đối với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trung tâm luôn chú trọng việc phối hợp xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung chương trình theo hướng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Ở các buổi học, học viên sẽ được đặt trong một số tình huống thực hành ngay tại lớp để rèn luyện cách ứng phó, xử lý phù hợp… Với phương pháp đào tạo này, học viên sẽ có cái nhìn thực tế hơn về các tình huống có thể xảy ra tại cơ sở, trao đổi cách giải quyết hợp lý nhất” - ông Đỗ Văn Luật nói.

Đáp ứng yêu cầu

“Những thành quả của ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, tạo nền móng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội huyện. Có được điều đó là nhờ huyện ủy luôn quan tâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo nhiệm kỳ, theo từng năm cho cấp ủy cơ sở, tạo sự chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới”- ông Huỳnh Kim Kính nói.

Từ những kinh nghiệm đã đúc kết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn huyện Phú Ninh luôn đảm bảo thiết thực với công việc hiện tại của từng cấp ủy cơ sở, thực hiện tốt phương châm: bồi dưỡng những gì cán bộ cần và cán bộ cần gì học nấy. Công tác đào tạo luôn đi sâu vào việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở. Bên cạnh đó, huyện ủy luôn gắn trách nhiệm bồi dưỡng cho lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp sư phạm tham gia giảng dạy thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách để chương trình đào tạo sâu sát thực tiễn, thu hút học viên. Với những hoạch định rõ ràng đó, Trung tâm BDCT Phú Ninh từng bước đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng sao cho phù hợp với từng đối tượng người học, chú trọng gắn vấn đề lý luận với liên hệ giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; đề cao sự tự học, tự nghiên cứu, qua đó phát huy khả năng xử lý tình huống của học viên.

“Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy cơ sở đã phát huy hiệu quả một cách rõ rệt. Vừa đảm bảo lực lượng cán bộ dự nguồn cho nhiệm kỳ sắp tới, vừa tạo một nền tảng chính trị vững chắc cho huyện nhà. Những cán bộ đã trải qua khóa đào tạo đều nắm rõ được lý luận, từ đó giải quyết những vấn đề khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là thành quả hết sức đáng mừng” - ông Huỳnh Kim Kính hồ hởi nói.

NGUYỄN DƯƠNG