Điểm sáng vùng biên

PHƯƠNG GIANG |

Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để củng cố các tổ chức cơ sở đảng, những năm gần đây, Đảng bộ xã biên giới La Dêê, huyện Nam Giang trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng ở vùng biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang luôn sâu sát cơ sở, bám sát nhân dân.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang luôn sâu sát cơ sở, bám sát nhân dân.

Xóa “trắng” đảng viên

Xã biên giới La Dêê hầu hết dân số là đồng bào Tà Riềng và Cơ Tu, trong đó dân tộc Tà Riềng chiếm hơn 70%, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Nhiều năm trước, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, phương thức sản xuất lạc hậu, hủ tục vẫn còn tồn tại khiến tỷ lệ hộ nghèo đói khá cao. Tổ chức đảng quá mỏng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ cơ sở vì thế cũng chưa được phát huy. Năm 2005, toàn xã chỉ có 6 chi bộ với khoảng 50 đảng viên, nhiều thôn “trắng” đảng viên đặt ra hàng loạt thách thức.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, Đảng bộ xã La Dêê đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, triển khai đồng bộ các biện pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên mới. Đặc biệt, với sự phối hợp của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Đảng ủy xã La Dêê thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao chất lượng đảng viên. Cùng với đó, cán bộ đảng viên của đồn biên phòng được tăng cường về sinh hoạt tại các chi bộ, từ đó chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt. Thượng úy A Lăng Xrăng - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang được tăng cường cho Chi bộ thôn Đắc Ôốc nói:  “Không chỉ thực hiện công tác tham mưu để đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn, tôi còn được phân công giúp đỡ thực hiện các văn bản, triển khai những nghị quyết quan trọng của đảng bộ địa phương. Trong quá trình bám sát ở cơ sở, những quần chúng ưu tú tại địa phương cũng được chú trọng rèn luyện, thử thách, tham mưu chi bộ bồi dưỡng phát triển Đảng”. Cũng theo Thượng úy A Lăng Xrăng, trong công tác phát triển Đảng, đội ngũ tri thức trẻ, thanh niên tiêu biểu trong các phong trào ở địa phương trở thành lực lượng nòng cốt để chọn lọc kết nạp vào Đảng.

Đảng viên trẻ A Lăng Trí, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đắc Ôốc, tâm sự: “Được kết nạp vào Đảng tôi cảm thấy rất vinh dự. Là đảng viên trẻ, tôi luôn tích cực cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ sâu sát nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tin Đảng, theo Đảng nên bà con luôn xem đảng viên là tấm gương để làm theo. Nhờ đó, những chủ trương, chính sách được bà con hết sức ủng hộ. Đặc biệt, trong công tác xây dựng nông thôn mới, rất nhiều người dân đã hiến đất, nhà cửa, vườn tược để làm đường, xây dựng công trình dân sinh...”.

Hiệu quả nhiều mặt

Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đến nay Đảng bộ xã La Dêê đã phát triển lên 11 chi bộ với 143 đảng viên, cơ bản “xóa trắng” đảng viên ở các thôn bản trên địa bàn. Đáng mừng hơn, tổ chức cơ sở đảng được củng cố, ổn định hoạt động đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy lùi các tập tục lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Trung tá Trần Đăng Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy xã La Dêê cho biết: “Theo chương trình phối hợp, chúng tôi được tăng cường xuống xã La Dêê để hỗ trợ công tác phát triển Đảng ở cơ sở. Nhờ làm tốt các giải pháp đồng bộ, hiện nay toàn xã đã cơ bản “xóa trắng” đảng viên. Đây là tiền đề giúp cho việc đẩy lùi các tập tục lạc hậu, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục có những chủ trương, hoạt động sâu sát hơn nữa để củng cố vai trò của Đảng trong dân”.

Sự phát triển và hoạt động hiệu quả của các chi bộ đảng cơ sở ở La Dêê nhanh chóng mang lại chuyển biến. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, các mô hình sinh kế mới nhằm chuyển đổi giống cây trồng, con vật nuôi từng bước góp phần làm đổi thay bộ mặt của mảnh đất vùng biên này. Đến nay, tổng sản lượng lương thực toàn xã ước đạt 520 tấn, tăng 27% so với năm 2011; tổng diện tích cây cao su đại điền là 74ha, phát triển bình quân 25 ha/năm, xây dựng các vùng chuyên canh lớn với 10.500 gốc chuối, 8ha cây lòn bon, 11ha cây họ đậu; nâng tổng đàn gia súc lên hơn 1.100 con… Nhiều mô hình hay và đạt hiệu quả được nhân rộng tại địa bàn như mô hình trồng cao su đại điền tại thôn Đắc  Ôốc và Đắc Rế; mô hình chăn nuôi đàn bò với số lượng 30 con của 4 gia đình ông A Lăng Mai - Brao Ghêh - Brao Bẩy - Tơ Ngôl Nghơn ở thôn Công Tơ Rơn; mô hình trang trại và chăn nuôi heo rừng lai của hộ ông Brao Ngát ở thôn Đắc Ôốc hàng năm đem lại thu nhập 30 - 40 triệu đồng/năm…

Bí thư Huyện ủy Nam Giang - Chơrum Nhiên nhận xét: “Phát triển Đảng ở cơ sở, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, nhất là ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn. Đảng bộ xã La Dêê là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác phát triển Đảng của huyện. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, xã hội, đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân, cũng là tiền đề để từng bước thay đổi bộ mặt vùng cao, xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

PHƯƠNG GIANG