Điện Bàn chú trọng tuyên truyền đại hội Đảng

CÔNG TÚ |

Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được ban hành, triển khai thực hiện.  

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Trần Văn Thu - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII cho biết, đến nay Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn nội dung, cách thức thực hiện; phân công cho từng thành viên đảm đương nhiệm vụ để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền. Mục tiêu đặt ra trong các đợt tuyên truyền là phải tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, trong toàn xã hội để tổ chức đại hội thành công. Đồng thời, thông qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Đặc biệt, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo ông Trần Văn Thu, Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo nội dung, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách cụ thể. Trong đó tập trung nêu được thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua; vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị đối với những thành tựu đạt được; thuận lợi, thời cơ cần tận dụng, phát huy và khó khăn, thách thức cần phải có giải pháp và quyết tâm vượt qua… Thời gian qua, gắn nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên một số trục đường chính trung tâm qua thị xã Điện Bàn đã bố trí nhiều băng rôn, pa nô, khẩu hiệu có liên quan. Đầu tháng 4 tới, công tác tuyên truyền sẽ lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Điện Bàn (5.4.1930 - 5.4.2020). Dịp này, thị xã sẽ trưng bày các bài đạt giải cao trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ Điện Bàn”; thăm và tặng quà cho các đồng chí đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Thời gian đến, Điện Bàn sẽ tiến hành đặt hàng các sản phẩm phục vụ tuyên truyền trước, trong, sau đại hội. Nội dung chủ yếu về thành tựu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng cho 5 năm đến; phát hành tập sách tập hợp những ca khúc về Điện Bàn; tổ chức đêm văn nghệ chào mừng thành công đại hội. Đáng chú ý, trước khi diễn ra đại hội 10 ngày, tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh bằng cách lắp đặt pa nô, treo băng rôn, phướn, khẩu hiệu, cờ tại các khu vực trung tâm, trục đường chính, cơ quan, nhà dân…

TAGS