Đổi mới công tác cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện định kỳ 1 hay 2 lần trong năm; xây dựng quy chế xét cử tuyển và thi tuyển riêng đối với người dân tộc thiểu số hay vẫn thi cạnh tranh chung như hiện nay… là những nội dung mới của dự thảo nghị quyết về công tác bộ đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng trong tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của cấp ủy 6 huyện miền núi cao và dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của cấp ủy 6 huyện miền núi cao và dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: N.Đ

Đánh giá cán bộ đúng thực chất

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, khâu đánh giá cán bộ tuy được đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình nhưng vẫn còn là khâu khó, khâu yếu.

Đơn cử, có trường hợp cán bộ được nhận xét, đánh giá tốt nhưng khi bố trí, sử dụng không phát huy được năng lực; có nơi việc đánh giá chưa trúng, chưa đúng, thiếu chặt chẽ, còn nể nang, xê xoa.

Dự thảo nghị quyết mới về công tác cán bộ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đưa ra 2 phương án: Mỗi năm thực hiện nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức 2 lần vào dịp giữa năm và cuối năm; hoặc vẫn như hiện nay, thực hiện nhận xét, đánh giá một lần vào dịp cuối năm.

“Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi chưa chặt chẽ, đúng thực chất.

Đội ngũ cán bộ có trình độ đào tạo sau đại học tuy được nâng lên về số lượng nhưng vẫn còn thiếu cán bộ quản lý giỏi, chuyên môn sâu...

Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đọan 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, được ban hành ở nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra”.

(Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường)

 

Ủng hộ phương án mỗi năm thực hiện nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức 2 lần vào dịp giữa năm và cuối năm, ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho rằng, trong đánh giá giữa năm, tỉnh nên có hướng dẫn riêng, đơn giản hơn, tập trung vào một vài chỉ tiêu chủ yếu, đỡ mất thời gian, công sức của cán bộ, công chức.

“Quan trọng hơn, tôi đề nghị cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Biết là rất khó, nhưng cố gắng làm cho được bộ tiêu chí này, đặc biệt số hóa bằng phần mềm, tối đa hóa các chỉ tiêu có thể định lượng được” - ông Hưng góp ý.

Cùng ủng hộ phương án trên, theo ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang, việc đánh giá cán bộ định kỳ 2 lần trong năm sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người giữ chức vụ kịp thời nhận diện được hạn chế, các thiếu sót, khuyết điểm; từ đó có giải pháp khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực được phân công phụ trách ở 6 tháng còn lại của năm.

“Đại diện tập thể, người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo kiểm điểm chung. Trong đó, nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để mỗi đồng chí ở lĩnh vực phụ trách nào thì tự soi, tự liên hệ và có giải pháp khắc phục, hoàn thành tốt lĩnh vực mình phụ trách; cũng nhằm giảm bớt việc góp ý, đánh giá vào cuối năm. Làm tốt việc đánh giá cán bộ sẽ góp phần vào công tác bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả hơn” - ông Mia chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang ủng hộ phương án đánh giá cán bộ một lần trong năm như hiện nay, đồng thời đề nghị tỉnh cần sớm hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Trên cơ sở đó, ngoài giao nhiệm vụ, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng đăng ký công việc theo vị trí việc làm và sẽ có đánh giá kết quả từng tháng. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ từng tháng để tổng hợp đánh giá, xếp loại cuối năm.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Núi Thành - Nguyễn Tri Ấn nói, thực tiễn cho thấy, khó nhất trong công tác đánh giá cán bộ là phải định lượng công việc. Chúng ta chưa định lượng được công việc, cứ đánh giá theo lâu nay thì tổ chức một lần, hai lần hay nhiều lần trong năm cũng sẽ không hiệu quả, mất thời gian. Do đó phải nghiên cứu định lượng công việc được ở mỗi ngành để có tiêu chí đánh giá cụ thể, nếu không thì khó đánh giá đúng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chất lượng cán bộ miền núi

Quảng Nam có 34 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ 9,4% so với tổng dân số toàn tỉnh, chủ yếu sinh sống tập trung ở 6 huyện miền núi cao. Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên.

“Đánh giá cán bộ là quan trọng nhất, bởi vì có đánh giá trúng và đúng cán bộ thì thực hiện công tác cán bộ mới tốt được. Nhưng trong các khâu của công tác cán bộ, đánh giá cán bộ lại là khâu yếu nhất. Có nơi việc đánh giá chưa trúng, chưa đúng, thiếu chặt chẽ, còn nể nang, xê xoa. Những điều này cần phải khắc phục cho được trong thời gian tới”.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu hụt cán bộ, không có cán bộ để bố trí vào các chức danh quản lý cấp phòng, chủ chốt cấp xã. Việc tuyển dụng đối với người DTTS những năm trước đây chưa có cơ chế riêng, nên đa số trường hợp dự thi là người DTTS không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến nguồn cán bộ kế cận vùng đồng đồng bào DTTS.

Theo đó, dự thảo nghị quyết mới của Tỉnh ủy về công tác cán bộ đưa ra 2 phương án để xin ý kiến cấp ủy các cấp liên quan đến công tác tuyển dụng công chức đối với người DTTS. Các ý kiến thảo luận góp ý vào dự thảo đều thống nhất phương án “Xây dựng quy chế xét cử tuyển và thi tuyển riêng đối với người DTTS”.

Ông Đỗ Tài - Bí thư Huyện ủy Đông Giang cho rằng, tỉnh nên xây dựng cơ chế cho tổ chức thi tuyển dụng công chức riêng đối với con em người DTTS; những trường hợp xét thấy mình có đủ sức thi tuyển chung theo chủ trương của tỉnh thì vẫn có thể đăng ký tham gia.

Cũng theo ông Đỗ Tài, để có đội ngũ cán bộ trẻ cho miền núi, Quảng Nam nên xin Trung ương và xây dựng đề án tuyển sinh đào tạo chuyên sâu cho một số chức danh công chức cấp huyện, như Đề án 500 của tỉnh và Dự án 600 của Bộ Nội vụ. Theo đó, lựa chọn các em học xong đại học có bằng xếp loại khá trở lên, giao cho Trường Chính trị tỉnh mở lớp đào tạo 3 - 4 năm, xét tuyển vào biên chế, nhằm có nguồn cán bộ đủ tầm.

“Việc điều động cán bộ DTTS về các sở, ngành của tỉnh sau đó về lại miền núi công tác nên ưu tiên cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý cho cấp huyện. Khi điều động, không nên giao cho họ đảm nhiệm vị trí công việc chuyên môn mà bố trí chức danh cụ thể để có tầm nhìn, tư duy mới về công tác quản lý, điều hành sau đó về công tác ở miền núi mới phát huy được” - ông Tài đề xuất.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín khẳng định, nghị quyết lần này đề ra giải pháp, tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là người DTTS để nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, xử lý tình huống, cập nhật kiến thức mới…

“Giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ dồi dào, có chất lượng cho cấp huyện. Nghị quyết lần này tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương điều động cán bộ, công chức người DTTS cấp huyện về công tác tại các cơ quan cấp tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong thời gian 2 - 3 năm, sau đó bố trí về lại các huyện miền núi công tác” - ông Chín nhấn mạnh.

TAGS