Đổi mới từ xây dựng Đảng

BHƠRIU QUÂN |

Những năm qua, Đảng bộ xã A Tiêng (huyện Tây Giang) luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để xây dựng nông thôn mới.

Xã A Tiêng phát động xây dựng nông thôn mới năm 2012. Ảnh: Bhơriu Quân
Xã A Tiêng phát động xây dựng nông thôn mới năm 2012. Ảnh: Bhơriu Quân

Là địa phương có trung tâm hành chính huyện đóng chân, đòi hỏi Đảng bộ xã A Tiêng phải luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thành viên cấp ủy đảng phát huy vai trò gắn với trách nhiệm quản lý, theo dõi chặt chẽ từng chi bộ. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy xã A Tiêng đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua sinh hoạt đảng và qua công tác, kiểm tra, giám sát trong đảng, đảng ủy và các chi bộ thường xuyên theo dõi, giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc kịp thời xây dựng chương trình làm việc; phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi phụ trách các chi bộ, hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình… Định kỳ hàng quý, Thường trực Đảng ủy tổ chức làm việc với Mặt trận và các đoàn thể xã để nắm tình hình hoạt động, đồng thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất và định hướng nhiệm vụ hoạt động. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn phân công các đồng chí đảng ủy viên thường xuyên xuống thôn để nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Ông Pơloong Đo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Tiêng cho biết, Thường trực Đảng ủy duy trì tốt các cuộc họp đảng ủy định kỳ hàng tháng và tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để thực hiện các nội dung theo chương trình công tác đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng cấp trên giao. Thường trực Đảng ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo UBND xã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn viên thanh niên xã A Tiêng phát quang tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông.  Ảnh: Bhơriu Quân
Đoàn viên thanh niên xã A Tiêng phát quang tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Bhơriu Quân

Về phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, giao chỉ tiêu cụ thể, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) ở các thôn. Nhờ đó, sản lượng lúa nước tăng lên đáng kể. Nhiều hộ đã chú trọng chăn nuôi có chuồng trại, chăn dắt và nuôi thả tập trung; những mô hình hỗ trợ từ các nguồn vốn thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ và Nghị quyết 07 của Huyện ủy triển khai đem lại kết quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã luôn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền vận động, triển khai cho nhân dân trồng các loại rau màu theo hướng hàng hóa để tăng nguồn thu nhập. Đặc biệt, nhân dân xã A Tiêng đến nay đã trồng được hơn 375ha cao su, 180ha keo; người dân ở các thôn Tàvàng, Ahu và Agrồng còn xây dựng mô hình trồng ba kích bước đầu đem lại hiệu quả.

Theo ông Lê Trung Thủy - Chủ tịch UBND xã A Tiêng, trong xây dựng nông thôn mới, ngoài lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã rất quan tâm đến công tác phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn. Điểm nổi bật của A Tiêng trong những năm qua là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các thôn luôn được đẩy mạnh. Đội múa trống chiêng thôn Tàvàng duy trì hoạt động thường xuyên, thôn còn thành lập mới Đội hát dân ca Cơ Tu, có quy chế hoạt động cụ thể. Đặc biệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân đã đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực hiến đất thi công các công trình san ủi mặt bằng tái định cư, mở đường giao thông; tham gia ngày công lao động di dời nhà cửa... Nhờ đó, đến nay A Tiêng đã đạt được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 5 tiêu chí phấn đấu cuối năm 2017 về đích, gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất. Cũng theo ông Thủy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã lấy nhiệm vụ then chốt là phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ và đảng viên. Bây giờ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định tại các mặt bằng dân cư, dù vậy, công tác xây dựng Đảng cần phải vững mạnh từ các mặt bằng này, trong đó có quần chúng nhân dân...

BHƠRIU QUÂN