Duy Xuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI

HOÀI NHI |

Hôm qua 30.3, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của huyện. Các đại biểu đã nghe truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của nghị quyết, bao gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020; cải cách tư pháp và công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền; việc thực hiện 3 khâu đột phá của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 gồm cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dịp này, Huyện ủy Duy Xuyên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt của huyện nhằm quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ trong thời gian tới.

HOÀI NHI