Giữ nghiêm kỷ cương của Đảng

HÀN GIANG |

Chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp năm 2019 đều hướng đến việc chủ động kiểm tra, giám sát, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và những lĩnh vực chủ yếu như công tác cán bộ, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo..., chuẩn bị một bước phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018. Ảnh: N.Đ
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018. Ảnh: N.Đ

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

Ông Lê Phan Minh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Đại Lộc khẳng định, năm 2018 việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Huyện ủy tập trung thực hiện. Trong đó, thực hiện kiểm tra đối với 4 đảng viên thuộc Chi bộ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ trong việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra nội bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác quản lý đầu tư, sửa chữa các công trình; quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị. Đồng thời tiến hành kiểm tra đối với 20 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã: Đại An, Đại Hiệp, Đại Hồng, Đại Cường. Qua kiểm tra, kết luận, có 13 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. UBKT Huyện ủy Đại Lộc đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 10 đảng viên, Huyện ủy xử lý kỷ luật 2 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xử lý 1 đảng viên theo thẩm quyền. Đối với các đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã đề nghị tổ chức đảng có đảng viên sinh hoạt tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. “Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy được những ưu điểm, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở để chỉ đạo khắc phục kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và từng địa phương, đơn vị” - ông Minh nói.

Tại Điện Bàn, nói về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, ông Phùng Hoàng Việt - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Điện Bàn cho biết, năm 2018, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng của thị xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng đang được thực hiện ở cơ sở nhằm phục vụ cho yêu cầu xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng được gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân phụ trách; chủ động nắm thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng để tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm. Năm qua, các tổ chức đảng có thẩm quyền của thị xã đã thi hành kỷ luật đối với 25 đảng viên vi phạm, không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật. “Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giúp các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, có giải pháp khắc phục các vấn đề nảy sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm của thị xã” - ông Việt chia sẻ.

Tuyên truyền, định hướng dư luận

Năm 2018, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 921 tổ chức đảng và 2.668 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 148 tổ chức đảng và 391 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật 19 tổ chức đảng và 321 đảng viên (tăng 90% số tổ chức, tăng 3,2% số đảng viên so với năm 2017), trong đó có 80 đảng viên là cấp ủy viên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh nói, điểm mới của năm 2018 là nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được cấp ủy, UBKT các cấp chủ động tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra. Nhiều cấp ủy trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Nhiều lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm như tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, bảo vệ rừng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan khối nội chính, đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm. Một số UBKT cấp huyện kiểm tra nhiều như Thăng Bình (12 tổ chức đảng, 22 đảng viên), Đại Lộc (7 tổ chức, 24 đảng viên), Phú Ninh (7 tổ chức, 18 đảng viên), Tam Kỳ (6 tổ chức, 23 đảng viên)... “Việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được các cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, khách quan, chính xác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, phát huy tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên” - ông Vinh đánh giá.

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động kiểm tra, giám sát, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và những lĩnh vực chủ yếu như công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đồng thời chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 được xác định chuẩn bị trước một bước phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cấp ủy, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Vì vậy, các cấp ủy phải nhận thức hết sức sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ về nhiệm vụ này; chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin về công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng. Nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; kiểm tra, giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh các biểu hiện vi phạm.

HÀN GIANG