KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2022)

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Chia sẻ với Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phan Thái Bình nói: “Cùng với chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm ở nhiệm kỳ này. Minh chứng rõ nét là lần đầu tiên sau 25 năm tái lập tỉnh, Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 19, ngày 17/12/2021) về tăng cường công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025, với quan điểm xuyên suốt là chủ động phát hiện sớm để ngăn ngừa, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, vi phạm trở thành tội phạm”.

UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: N.Đ
UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: N.Đ

- Có thể nói, Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy mang dấu ấn đột phá trong công tác KT-GS của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí có thể chia sẻ kết quả bước đầu cụ thể hóa nghị quyết này của ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay?

- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình: Để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, đổi mới, cải tiến quy trình KT-GS, thi hành kỷ luật vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa, và là căn cứ để phát hiện, xử lý các vi phạm.

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy trình KT-GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định về giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy trình KT-GS của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) KT-GS của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo khoa học, thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và khả thi.

“Nghị quyết được ban hành thể hiện sâu sắc nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

(Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình)

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-GS, kỷ luật của Đảng.

Từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch KT-GS theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tránh chồng chéo, trùng lắp nhưng không bỏ sót, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

- Tại các hội nghị của ngành, đồng chí đã đánh giá: Cùng với Trung ương, công tác KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng ở Quảng Nam cũng đã bắt đầu “nóng”. Đồng chí có thể phân tích sâu hơn về đánh giá này?

- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình: Từ đầu năm 2022 đến nay, việc triển khai các nhiệm vụ KT-GS theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, cấp ủy các cấp kiểm tra 514 tổ chức đảng và 1.340 đảng viên (tăng 8%), giám sát chuyên đề 422 tổ chức đảng và 934 đảng viên (tăng 9%).

UBKT các cấp kiểm tra 43 tổ chức đảng (tăng 56%) và 216 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 50%); trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng, 32 đảng viên (năm 2021 chỉ kiểm tra 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên). Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã kỷ luật 3 tổ chức đảng và 113 đảng viên (tăng 264%).

Số cuộc KT-GS, xử lý kỷ luật của cấp ủy, UBKT các cấp tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 là kết quả của việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS. Thể hiện rõ không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” mà bây giờ “trên nóng dưới cũng nóng”, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ đó kịp thời phát hiện khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và xử lý kỷ luật nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy tác dụng trong răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục cán bộ, đảng viên.

- Vừa qua đồng chí quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng những nội dung mới, cốt lõi của Quy định 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí có lưu ý gì thêm đối với cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong việc áp dụng thực hiện quy định này?

- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình: Quy định số 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm là quy định về kỷ luật của Đảng hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Nội dung Quy định số 69 được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

Các điểm mới trong Quy định tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới. Điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với một số vi phạm được quy định trước đây.

Xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không thể vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là Quy định số 69 được hợp nhất từ Quy định số 07 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm với Quy định số 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định số 69 đã lược bỏ đi cụm từ “xử lý”, như vậy có thể thấy quy định này không chỉ nhằm mục đích để “xử lý” kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm mà còn có một ý nghĩa to lớn hơn là răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đồng thời việc tích hợp nội dung về kỷ luật tổ chức đảng và kỷ luật đảng viên thành một quy định chung còn nhằm bảo đảm nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong việc áp dụng thực hiện quy định phải đặc biệt lưu ý và thực hiện đúng nguyên tắc này.

- Chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS và thi hành kỷ luật của Đảng có ý nghĩa quyết định đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh là gì, thưa đồng chí?

- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình: Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở giai đoạn hiện nay đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác KT-GS của Đảng.

Tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong môi trường xã hội với nhiều mối quan hệ phức tạp; nhiều vấn đề mới trong đời sống kinh tế - xã hội phát sinh có tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng, tâm tư, tình cảm của đảng viên.

Cộng với đó là một số trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh dẫn đến suy thoái, vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân.

Đứng trước thực tiễn đó, tôi tin rằng, được sự chăm lo giáo dục, rèn luyện của Đảng, mỗi cán bộ kiểm tra đảng của tỉnh sẽ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang 74 năm qua của ngành, thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện, giữ gìn uy tín, nâng cao trình độ để có hiểu biết rộng, có kiến thức chuyên môn sâu.

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đóng góp một phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh.

Một vấn đề quan trọng đặt ra là phải tăng cường lực lượng KT-GS cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cấp ủy các cấp cần chú trọng công tác quy hoạch ủy viên UBKT và các chức danh chủ chốt UBKT các cấp đảm bảo tính kế thừa và phát triển; bố trí đủ biên chế cho cơ quan UBKT các cấp theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT-GS của Đảng để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra cho cả trước mắt và lâu dài.

- Xin cảm ơn đồng chí!