Giữ vững nguyên tắc, làm đúng quy chế

HÀN GIANG |

Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề với các cấp ủy trực thuộc về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu “giữ vững nguyên tắc, làm đúng theo quy chế”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng Đảng với các cấp ủy trực thuộc do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng Đảng với các cấp ủy trực thuộc do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: N.Đ

Nhìn nhận hạn chế

Điều hành thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nêu 7 nhiệm vụ còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay. Ở lĩnh vực tổ chức, cán bộ, theo đồng chí Lê Văn Dũng, có một số nơi làm chưa đúng quy trình, quy định, có nguy cơ sai nguyên tắc nghiêm trọng, cần hết sức lưu ý và tập trung sửa ngay, hoặc xin ý kiến cấp trên để làm lại cho đúng.

Cụ thể, vẫn còn có nơi khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không kết luận chính trị hay còn biểu quyết giơ tay về công tác cán bộ. Nhiều trường hợp cán bộ được bổ nhiệm lại bị trễ thời gian so với quy định. Có một số nơi thực hiện không đầy đủ quy trình 5 bước, thậm chí làm 3 bước, 4 bước về công tác cán bộ. Còn có biểu hiện sai nguyên tắc về kết nạp vào Đảng, phê duyệt quy hoạch cán bộ, kết luận chính trị, thường trực cấp ủy không cho ý kiến trước khi trình ban thường vụ cấp ủy.

Tập trung chuẩn bị nguồn nhân sự chất lượng

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp mình để chủ động theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện đạt kết quả.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự chất lượng giới thiệu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 25.4.2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó với thiên tai bão lũ…

Trao đổi tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt trong năm 2022, cùng với Trung ương, Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vừa ưu tiên cho việc xây dựng quy định, quy chế, thể chế trong các khâu tuyển dụng, đào tạo, bố trí, ứng cử, chính sách, tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên…

Qua kiểm tra, khảo sát, giám sát cho thấy nhiều đơn vị làm tốt, ít khuyết điểm, sai sót như trước đây. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ, một số nội dung đã vi phạm. Và đều rơi vào nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện không đúng quy chế làm việc và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp.

Cho biết sắp tới dự thảo quy chế làm việc mẫu sẽ được đưa ra lấy ý kiến góp ý hoàn thiện của các cấp ủy, đồng chí Nguyễn Chín nói, kinh nghiệm cho thấy, nơi nào chấp hành đúng các quy chế làm việc thì chắc chắc sẽ không xảy ra sai sót, vi phạm.

Liên quan đến việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, đồng chí Nguyễn Chín cho hay, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi rất rõ, đây là việc làm thường xuyên của một cơ quan, đơn vị trong phạm vi nội bộ.

Theo nguyên tắc ai giao việc thì người đó đánh giá, làm cơ sở đánh giá xếp loại cho cả năm, chứ không yêu cầu làm quy trình đánh giá như một năm, tránh thủ tục rườm rà. Tháng nào thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng giao việc cho cấp dưới thì phải có đánh giá.

Giữ vững nguyên tắc của Đảng

Từ công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua, đồng chí Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp không phải sai về bố cục, thể thức mà nó sai về nội dung, bởi theo quy định của Trung ương, Quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới phải căn cứ Quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên ban hành để bổ sung, xây dựng hoàn thiện.

Một vấn đề nữa, nội dung một số quy chế nêu rất đúng nhưng khi triển khai thực hiện thì cấp ủy lại làm không đúng, dẫn đến vi phạm quy chế làm việc do chính mình ban hành. Theo đó, cần phải nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục tại mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhờ đó, toàn tỉnh đã thống nhất cao, chung tay thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đến nay.

Phân tích về 3 nguyên nhân chủ quan dẫn đến các mặt hạn chế của công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy chú trọng nhiều đến việc tập trung cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, sự đầu tư cho nghiệp vụ, công tác đảng còn hạn chế.

Đồng Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy và người đứng đầu, trong mọi công việc không được lấy ý kiến cá nhân của mình áp đặt thành ý kiến tập thể, mà phải đưa ra thảo luận dân chủ trong thường trực, ban thường vụ cấp ủy; đặc biệt là trong công tác cán bộ, khi đã có sự đồng thuận mới bỏ phiếu lấy ý kiến thống nhất.

Qua kiểm tra thực tế ở một số nơi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, có cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, nhưng thực hiện thì theo ý kiến chủ quan của mình, hoặc không bổ sung quy chế làm việc kịp thời.

Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục có đầu tư nghiên cứu sâu sắc hơn về nghiệp vụ công tác đảng để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, giữ nguyên tắc của Đảng và làm đúng theo quy chế làm việc của cấp ủy.