Giữ vững tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Đ.YÊN - N.LINH |

BÍ thư Huyện ủy Phú Ninh - Vũ Văn Thẩm cho biết, sau đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng, ban hành quy chế làm việc và trong quá trình thực hiện đã kịp thời rà soát, điều chỉnh đảm bảo theo các quy định của Đảng. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 đảm bảo quy định. Tập trung thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Huyện ủy giao. 

Đến nay, toàn huyện kết nạp được 45 đảng viên mới, đạt 69% Tỉnh ủy giao. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân trong xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Thẩm, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc chỉ đạo và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung.

Triển khai đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên năm 2022 ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, nội dung đăng ký còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ được giao, có bản đăng ký còn giống nhau.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổ kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tại 11 Đảng bộ xã, thị trấn và 12 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy về việc lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra của Huyện ủy đã báo cáo Ban Thường vụ về việc chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở một số nơi chưa được đổi mới, có nơi chưa đảm bảo yêu cầu. Và cả việc chưa thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

“Chúng tôi đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung rà soát, chủ động khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại được Đoàn kiểm tra chỉ ra; thời gian hoàn thành việc khắc phục trước tháng 8 năm nay.

Giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc việc khắc phục các nội dung còn tồn tại. Phải quyết liệt để không làm suy giảm tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng” - ông Thẩm cho biết.

TAGS