Hạt nhân chính trị ở cơ sở

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Dịp này, nhiều ý kiến tâm huyết đã được nêu ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình gặp mặt Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố.Ảnh: Q.VIỆT
Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình gặp mặt Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố.Ảnh: Q.VIỆT

Khẳng định vai trò

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Phương - Bí thư Chi bộ thôn Liễu Thạnh (xã Bình Nguyên) thẳng thắn thừa nhận: “Với trình độ lý luận chính trị sơ cấp, chúng tôi vẫn còn hạn chế trong thuyết phục, vận động nhân dân. Vì đời sống cộng đồng trong thôn rất gắn kết nên đôi khi khó tránh khỏi nể nang, làm ảnh hưởng không tốt đến sức chiến đấu trong sinh hoạt của chi bộ”. Tinh thần không né tránh sự thật của bà Phương nhận được ý kiến hoan nghênh của các đại biểu, nhất là khi Liễu Thạnh là một trong số ít các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thăng Bình đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Đáng nói hơn, trong nhiều năm qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được Chi bộ thôn Liễu Thạnh chú trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Chi bộ đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các nhân tố ưu tú, tạo nguồn, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Thời gian qua, các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Ban cán sự, Mặt trận, đoàn thể thôn, tổ dân phố. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi bộ, các bí thư chi bộ đều coi trọng việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham khảo và nêu giải pháp lãnh đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng trong thời gian tới. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ mà còn tạo sức mạnh tổng hợp khi thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn, tổ dân phố. “Hằng tháng, chúng tôi đều tổ chức đánh giá kết quả, điểm lại những hạn chế và nguyên nhân, lấy đó làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ đã đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Chúng tôi cũng phân công đảng viên phụ trách tuyên giáo, trực tiếp sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để phục vụ cho sinh hoạt của chi bộ” - ông Vương Tấn Đông, Bí thư Chi bộ thôn Phước Ấm (xã Bình Triều) nói.

Ông Hồng Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình khẳng định, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, hầu hết các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn đều cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các chi bộ thôn, tổ dân phố cũng đã làm tốt công tác vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất; duy trì các nghề tiểu thủ công nghiệp... Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Nâng cao chất lượng

Ông Hồng Quốc Cường cho rằng, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào chất lượng của chi bộ. Để nâng cao hoạt động của các chi bộ nói chung, bí thư chi bộ nói riêng, rất cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các bí thư chi bộ phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống lành mạnh; có lòng nhiệt tình và năng lực thực tiễn về công tác đảng, công tác vận động quần chúng. “Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, trước mỗi kỳ sinh hoạt, bí thư chi bộ phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo. Trên cơ sở đó, chi bộ thảo luận, phân tích kỹ lưỡng từng vấn đề, chỉ rõ ưu khuyết điểm, từ đó đề ra những giải pháp lãnh đạo có tính khả thi. Bên cạnh đó, các chi bộ cần coi trọng việc sinh hoạt chuyên đề để bàn sâu, bàn kỹ những vấn đề xuyên suốt cần lãnh đạo sát thực tiễn. Làm như vậy, các nghị quyết của chi bộ sẽ đầy đủ hơn, trí tuệ tập thể của các đảng viên trong chi bộ sẽ được phát huy” - ông Hồng Quốc Cường chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Nói chuyện với các bí thư chi bộ, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình - Phan Nghĩa nêu cao tầm quan trọng của việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đó là “kim chỉ nam” nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố. Trong tổ chức thực hiện, các chi bộ cần coi trọng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, mọi đảng viên trong chi bộ đều phải được phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng từng người, có kiểm tra đánh giá chặt chẽ, chính xác. Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố phải kịp thời uốn nắn các tư tưởng lệch lạc và xử lý nghiêm các đảng viên suy thoái về tư tưởng, vi phạm pháp luật. “Các chi bộ và bí thư chi bộ phải biết phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, quan tâm nhiều hơn đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên, có vậy mới tăng cường sinh lực của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố” - ông Phan Nghĩa nói.

NGUYỄN QUANG VIỆT