Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo

Doãn Hoàng (thực hiện) |

50 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong đó, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh bắt đầu từ việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo là bài học sâu sắc nhất. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Khối -  Bùi Phan Toản có cuộc trao đổi với Báo Quảng Nam về công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh.Ảnh: THÀNH CÔNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh.Ảnh: THÀNH CÔNG

- Thưa, đồng chí có thể giới thiệu những nét lớn của đảng bộ từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay?

Chặng đường 50 năm của Đảng bộ Dân Chính Đảng (trước đây), Đảng bộ Khối (ngày nay) ghi dấu những bước trưởng thành quan trọng. Đặc biệt sau 15 năm tái lập tỉnh, đảng bộ đã tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối - Bùi Phan Toản.
Bí thư Đảng ủy Khối - Bùi Phan Toản.

Bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, Đảng bộ Khối đã từng bước phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lúc mới tái lập (ngày 3.1.1997), đảng bộ chỉ có 50 tổ chức cơ sở đảng với hơn 800 đảng viên. Năm 2000, đảng bộ đã có 80 tổ chức cơ sở đảng với 1.846 đảng viên và đến năm 2005 số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là 93 tổ chức với 2.850 đảng viên. Tháng 4.2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Đảng bộ Khối đã chuyển giao 29 tổ chức cơ sở đảng với 1.095 đảng viên và hiện nay toàn đảng bộ có 3.100 đảng viên, sinh hoạt ở 62 tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Sự phát triển lớn mạnh trong 16 năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Đảng bộ Khối nói chung, các tổ chức cơ sở đảng nói riêng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong công tác phát triển đảng viên mới, từ năm 1997 đến năm 2012, đảng bộ đã kết nạp 2.650 đảng viên mới, chiếm gần 87% tổng số đảng viên hiện nay của toàn đảng bộ. Riêng trong năm 2012, đảng bộ kết nạp 283 đồng chí, vượt 88,6% so với nghị quyết đề ra và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về làm tốt công tác phát triển Đảng.

- Việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đã mang lại chuyển biến như thế nào, thưa đồng chí?

Theo Bí thư Đảng ủy Khối - Bùi Phan Toản, từ ngày Quảng Nam tái lập tỉnh đến nay, với tinh thần cách mạng tiến công, bằng tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm chính trị, Đảng bộ Khối đã xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác và tạo ra khí thế mới. Từng cán bộ, đảng viên đã biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ ở từng tổ chức cơ sở đảng.

- Tôi đưa vài con số cụ thể để chứng minh: năm 1997 khi mới tái thành lập, đảng bộ có 38/57 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 66%. Đến năm 2000, tỷ lệ này là 79%; năm 2005 là 87% và tăng lên 95% vào năm 2010. Năm 2012, Đảng bộ Khối có 52/62 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 83%; có 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu (trong đó 1 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 3 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền), không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Theo từng năm, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 có hơn 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có gần 13% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Điều đó khẳng định, qua việc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các hoạt động thực tiễn của chi bộ và đảng viên, tạo nên sức mạnh của chi bộ và sức mạnh của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số nơi vẫn còn những yếu kém, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ thời gian qua, làm hạn chế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ”. Đề tài đang được ứng dụng, bước đầu mang lại kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Những mốc son xây dựng và trưởng thành

Được thành lập đầu năm 1963, với tên gọi “Đảng bộ sơ cấp Dân Chính Đảng”, Đảng bộ đã góp phần quan trọng trong lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh, cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng (1975), Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng lại quê hương Quảng Nam phát triển. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong 50 năm qua, đặc biệt là sau 16 năm tái lập là rất đáng tự hào, được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều bằng khen. Vinh dự lớn hơn là Đảng bộ Khối được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005), hạng Nhì (năm 2012).

Doãn Hoàng (thực hiện)