Hội An đưa chuyên đề địa phương vào chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

LÊ HIỀN |

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Hội An vừa bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt 1 năm 2015) cho gần 140 quần chúng ưu tú với 80% học viên có bài thu hoạch đạt loại khá, giỏi, trong đó có 28 học viên đạt loại giỏi.

Ngoài các chuyên đề chung của chương trình đạo tạo, đợt này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hội An đã đưa 2 chuyên đề địa phương về “Xây dựng thành phố văn hóa”, “Lịch sử và giá trị văn hóa của Đô thị cổ Hội An” vào chương trình chính khóa. Qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức bảo tồn, xây dựng và phát triển quê hương.

LÊ HIỀN