Hội nghị sơ kết công tác thi đua khối Đảng 6 tháng đầu năm 2013

KIỀU OANH |

(QNO) - Cuối tuần qua, các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Trần Văn Cận - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, đơn vị trưởng Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tỉnh năm 2013, sau khi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua do UBND tỉnh phát động, 100% đơn vị trong Khối các cơ quan công tác Đảng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách tích cực và đồng bộ. Sáu tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là hoàn thành tốt các công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng…

Các cán bộ, công chức trong Khối các cơ quan công tác Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh luôn được các đơn vị quan tâm, thực hiện có chiều sâu và chất lượng. Công tác thi đua, khen thưởng được Khối kịp thời sửa đổi và ban hành quy chế mới, hướng dẫn hoạt động phù hợp với tính chất của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, một số thay đổi về cách chấm điểm và cách bình xét thi đua cho các đơn vị được hưởng ứng tích cực, đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

Với nhiều thành tích nổi bật, đơn vị Văn phòng Tỉnh uỷ vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

KIỀU OANH