Huyện ủy Núi Thành giới thiệu nhân sự cho đại hội

VĂN PHIN |

Ngày 6.5, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10.6).

Hội nghị thông qua tờ trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong số 43 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại hội nghị, Huyện ủy giới thiệu lại 35 đồng chí tái ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu 7 đồng chí ứng cử vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới.

Trước đó, Huyện ủy Núi Thành đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sắp đến, Huyện ủy sẽ tiếp tục thực hiện quy trình đủ 5 bước, giới thiệu số lượng 47 đồng chí để bầu 42 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS