Huyện ủy Núi Thành thông qua danh mục nghị quyết, chương trình toàn khóa

TRÚC VĂN |

Sáng 8.10, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XXII (mở rộng) lần thứ 4 nhằm sơ kết tình hình công tác 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Thời quan qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các ngành kinh tế huyện Núi Thành gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút, xúc tiến đầu tư, thống nhất thành lập thêm Cụm công nghiệp Nam Chu Lai 2; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể được tăng cường. Hội nghị Huyện ủy Núi Thành lần thứ 4 đã thông qua Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và danh mục nghị quyết, chương trình, kết luận chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS