Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 168 quần chúng

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Sáng nay 14.6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 168 quần chúng đến từ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quảng cảnh lớp học.
Quảng cảnh lớp học

Trong thời gian từ 14 - 17.6, học viên được học tập 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng, ông Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các báo cáo viên, Ban tổ chức lớp học và toàn thể học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức, quản lý, chấp hành nghiêm nội quy, nền nếp và hoàn thành tốt nội dung chương trình theo quy định.

Thông qua khóa học lần này nhằm tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tuyên truyền lý tưởng cách mạng và động cơ vào Đảng đúng đắn cho quần chúng. Ngoài việc học tập nội dung các chuyên đề nêu trên, học viên còn phải làm bài kiểm tra cuối khóa và bế giảng lớp học.