Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích phục vụ đại hội đảng các cấp

HÀN GIANG |

Sáng qua 30.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng nhằm sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2015; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015; tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đánh giá, với sự tích cực chuẩn bị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng tỉnh, từ việc chuẩn bị nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, an ninh trật tự... là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đại hội đảng cấp cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở đảng và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.    

HÀN GIANG