Khi nghị quyết của Đảng đi vào đời sống

VĂN SỰ - PHI THÀNH |

Huyện ủy Duy Xuyên đã triển khai chương trình hành động, tạo đột phá trong phát triển thương mại - du lịch, kết cấu hạ tầng đô thị và phát triển nguồn nhân lực… làm nền tảng thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thông qua hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi, các tổ chức cơ sở Đảng ở Duy Xuyên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: T.S
Thông qua hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi, các tổ chức cơ sở Đảng ở Duy Xuyên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: T.S

Vào cuộc quyết liệt

Ông Huỳnh Tấn Thành - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, ngay sau đại hội Đảng các cấp, đơn vị mở 8 lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Năm 2021, toàn Đảng bộ huyện Duy Xuyên kết nạp 62 đảng viên mới, vượt 24% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sau các buổi tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, phổ biến sâu rộng các văn kiện Đại hội của Đảng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

“Phương thức tuyên truyền, quán triệt có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút sự chú ý của người nghe. Các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết được đi sâu phân tích, tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể.

Quá trình quán triệt, học tập gắn với việc giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, vướng mắc. Qua đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ huyện Duy Xuyên” - ông Huỳnh Tấn Thành nói.

Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng bộ huyện Duy Xuyên đã ban hành nghị quyết về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Huyện ủy Duy Xuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: T.S
Huyện ủy Duy Xuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, địa phương đã và đang thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện.

“Huyện ủy Duy Xuyên chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, phân công từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát tổ chức cơ sở đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết; kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, tạo đồng thuận cao trong xã hội” - ông Nguyễn Quang Mạnh nói.

Chuyển biến tích cực

Thời gian qua các cấp, ngành của huyện Duy Xuyên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội. Dấu ấn nổi bật là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển nhiều ngành nghề thủ công - mỹ nghệ truyền thống...

Nhờ vậy, ước tính năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt hơn 4.630 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020. Ngoài ra, Duy Xuyên tiếp nhận 22 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 1.300 tỷ đồng.

Dù gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 nhưng thời gian qua lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn chuyển biến tích cực. Ảnh: T.S
Dù gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 nhưng thời gian qua lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn chuyển biến tích cực. Ảnh: T.S

Đáng ghi nhận, những năm gần đây, cả 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của Duy Xuyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí; trong đó, các xã Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Vừa qua, các bộ ngành ở trung ương đã về địa phương tiến hành khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ và đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết thêm, Duy Xuyên luôn chú trọng thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch đã ban hành, nhất là sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phát triển thương mại - du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

“Từ những kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, chương trình hành động với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân” - ông Nguyễn Quang Mạnh nói.

TAGS