Khung chuẩn mực cho Khối các cơ quan

LÊ QUÂN |

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt: Đảng ủy Khối) vừa ban hành “Khung chuẩn mực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng” (gọi tắt: Khung chuẩn mực). Nhằm đi sâu hơn vào vấn đề, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xung quanh nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Phạm Sáu hướng dẫn quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Ảnh: Đ.U.K
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Phạm Sáu hướng dẫn quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Ảnh: Đ.U.K

PV: Ông có thể giải thích để làm rõ lý do Đảng ủy Khối ban hành Khung chuẩn mực này đến các tổ chức đảng trực thuộc?

Ông Phạm Sáu: Đây là câu chuyện vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn. Đảng ủy Khối hiện có 65 đơn vị trực thuộc. Mỗi đơn vị  lại có nhiệm vụ chính trị khác nhau, nên nếu làm theo cấp tỉnh huyện hay chung chung như trung ương thì khó thành công. Việc ban hành Khung chuẩn mực, thật ra mà nói, đây là những điều mang tính chất khung sườn với những tiêu chí chung nhất. Theo đó từng tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của mỗi loại hình để bổ sung, cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả. Việc đảm bảo tính thống nhất trên cơ sở chung của Khung chuẩn mực để tiện cho các đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn cơ quan, gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với cương vị hoạt động của từng cán bộ, cũng là tạo điều kiện để thực hiện và đánh giá sát hơn chất lượng hoạt động của mỗi đơn vị.

Trước khi xây dựng Khung chuẩn mực, triển khai kế hoạch quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Khối có phần viết cam kết thực hiện chuyên đề toàn khóa của Chỉ thị 05 và chuyên đề của năm 2017. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành những điều kiện ràng buộc, xem việc cam kết thực hiện các tiêu chí là căn cứ để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từ yêu cầu chung là việc học tập và làm theo ngày càng hiệu quả, nên việc xây dựng Khung chuẩn mực để đánh giá mang tính đồng thuận.

PV: Đối với Đảng ủy Khối, nội dung trọng tâm nhất của việc học tập và làm theo Bác là gì, thưa ông?

Ông Phạm Sáu: Không thể nói điều gì trọng tâm nhất. Việc học tập và làm theo Bác là để làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao gắn với từng cương vị công tác của cán bộ đảng viên. Vì vậy không thể nói cái nào trọng tâm hơn, mỗi cương vị công tác phải gắn với từng nhiệm vụ riêng. Mỗi công việc phải cụ thể hóa thành những cam kết. Mỗi đảng ủy, mỗi cá nhân có nhiệm vụ xây dựng khung cho riêng mình, theo từng cương vị công tác. Ngay ở chuyện gương mẫu, vị trí lãnh đạo càng cao thì càng phải gương mẫu nên không thể ai giống ai.

Ở Khung chuẩn mực đã ban hành, chúng tôi triển khai thành 3 nhiệm vụ, từ học tập, làm theo tư tưởng đến đạo đức và phong cách làm việc của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (thông tin chi tiết về Khung chuẩn mực được đăng tải trên Cổng thông tin Đảng ủy Khối tại địa chỉ “http://dukquangnam.org.vn” - PV).

PV: Đến nay, sau một năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy khối đã làm được những điều gì, thưa ông?

Ông Phạm Sáu: Cũng có một chút bất cập ở việc triển khai, khi vẫn còn vài cơ sở chưa làm được khâu quán triệt. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy nhiều bước tiến qua việc triển khai quán triệt với những quan điểm chủ trương sát thực tiễn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo nên gây chuyển biến về nhận thức. Trước tiên là nhận thức về quan điểm, biểu hiện qua hành vi cụ thể hằng ngày, chất lượng cụ thể công việc được giao đã có chuyển biến. Rõ ràng, bây giờ đạo đức công vụ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đoàn thể có chiều sâu hơn, hay nói cách khác, chất lượng chính trị của tổ chức được nâng cao hơn rất nhiều.

PV: Theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2016, có một số chỉ số của Quảng Nam bị tụt hạng, trong đó có chỉ số về chi phí không chính thức như nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực. Chỉ số này liên quan trực tiếp đến đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành thuộc Đảng ủy Khối. Vậy nên, trong việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy chỉ đạo và giám sát nội dung này như thế nào?

Ông Phạm Sáu: Đây là một thực trạng có thật. Tuy nhiên cũng khá khó với Đảng ủy Khối, vì tuy các đơn vị trực thuộc nhưng chúng tôi không có chính quyền đồng cấp. Trong vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đối với từng cơ sở. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt là vấn đề suy thoái đạo đức chính trị lối sống, như quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu… Chúng tôi chú ý hơn đến đối tượng và những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm - ý này trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã có nói. Qua đó, chúng tôi chỉ đạo ban chấp hành, cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc nội dung này, từ quy trình, tiến độ, coi trọng vấn đề hiệu lực hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra giám sát nói chung và công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05. Một trong những tiêu chí để đánh giá đơn vị cuối năm cũng có tiêu chí này. Đơn vị nào không làm tốt những tiêu chí này thì không đạt trong sạch vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

LÊ QUÂN