Kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

Năm 2020, chất lượng, hiệu quả, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiếp tục nâng lên, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Ảnh: N.Đ
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Ảnh: N.Đ

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh khẳng định, năm qua UBKT các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương, nhất là giải quyết đơn thư tố cáo đối với nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tham mưu ban thường vụ cấp ủy nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của tổ chức đảng cấp dưới. Việc thẩm định đề án nhân sự UBKT cấp dưới và phối hợp ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tham mưu ban thường vụ cấp ủy chuẩn y kết quả bầu cử UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Cũng theo ông Khánh, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT các cấp đã thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống hơn 3.700 lượt cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tham gia nhận xét, đánh giá công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy thẩm tra 250 đồng chí phục vụ công tác quy hoạch, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

“UBKT các cấp đã tăng cường theo dõi, giám sát, nắm tình hình các tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng cấp trên, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên; thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảm bảo quy định của Đảng” - Ông Nguyễn Quang Khánh nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, trong thời gian tới, nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên cần tập trung về đoàn kết nội bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những lĩnh vực như công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường; quản lý đầu tư công; quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức, cán bộ gắn kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.