Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Ngăn ngừa sai phạm

HÀN GIANG |

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá đồng bộ, số lượng và chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016. Ảnh: NG.ĐOAN
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016. Ảnh: NG.ĐOAN

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, trong năm 2016, UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 61 đảng viên vi phạm (giảm 7% so với năm 2015). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 7 đảng viên, với các nội dung vi phạm về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm chính sách của Nhà nước. UBKT cấp huyện và tương đương xử lý kỷ luật 54 đảng viên, với các nội dung vi phạm như chưa chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện chưa tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tự ý bỏ nhiệm sở, ý thức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm… Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Phan Thanh Thiên cho hay: “Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công minh chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục. Hầu hết đảng viên nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của mình và chấp hành quyết định kỷ luật. Bên cạnh xử lý kỷ luật về mặt Đảng, còn gắn với xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể, qua đó phát huy tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2016”.

Điển hình từ cơ sở

Cấp ủy, UBKT các cấp phải đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và đối với tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng nắm thông tin qua nhiều kênh để có kết luận chính xác, khách quan, công tâm, làm cho đối tượng tâm phục khẩu phục. Chúng ta xác định rằng, làm tốt tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một giải pháp quan trọng để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả” . (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, năm 2016, UBKT Huyện ủy xác định việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa sai phạm; đồng thời giải quyết đứt điểm những vụ việc nổi cộm liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương. Đơn cử, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với vụ việc khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Bui thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh và vụ xâm phạm đất rừng tại xã Trà Kót gây bức xúc trong dư luận địa phương. Qua khảo sát ban đầu, UBKT Huyện ủy nhận thấy các vụ việc khá phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến trách nhiệm của tập thể cấp ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, bảo vệ rừng. Từ đó, UBKT báo cáo Thường trực Huyện ủy và tiến hành kiểm tra đối với Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh và Đảng ủy xã Trà Kót.

Từ công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường và kết quả xác minh, thu nhập chứng cứ đầy đủ, UBKT Huyện ủy đã chỉ ra những sai phạm để các tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc nhận khuyết điểm; tự giác xây dựng báo cáo, nêu lên các giải pháp để khắc phục và nhận mức kỷ luật Đảng, Nhà nước. Cụ thể, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 tổ chức đảng và 1 đồng chí huyện ủy viên; khai trừ 1 đảng ủy viên. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy kỷ luật hình thức cảnh cáo 5 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên... “Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đã có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục rất cao. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay tình trạng phá rừng trồng keo nguyên liệu, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn huyện Bắc Trà My được hạn chế. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định” - ông Nguyễn Thanh Trung nói.

Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đó, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số địa phương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa được toàn diện; nội dung còn dàn trải, chưa gắn kiểm tra, giám sát với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, cũng như tính chủ động trong nắm bắt tình hình, phát hiện vi phạm ở một số UBKT còn hạn chế. Việc giám sát, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả sau kiểm tra, giám sát chưa phát huy đúng mức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chú trọng hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, thường xuyên và có hệ thống theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Đặc biệt, tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm.

HÀN GIANG