Kỳ vọng tạo bước đột phá mới

NGUYÊN ĐOAN |

Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đại hội XII, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quảng Nam luôn tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra những định hướng đúng đắn, tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh: TTXVN
Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Tiếp tục mở rộng và phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân”

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đề ra những chủ trương, đường lối quan trọng, tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả to lớn. Đặc biệt nổi bật là kết quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) là thành tựu quan trọng nhất đáp ứng sự mong đợi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành các chủ trương về dân tộc làm cơ sở cho Nhà nước thể chế hóa thành chính sách dân tộc. Gần đây nhất là Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12 ngày 15.2.2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về dân tộc, giải quyết những khó khăn, thách thức, tạo điều kiện để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển đi lên cùng đất nước.

Ở nhiệm kỳ mới, tôi cũng như các cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà mong muốn Đảng ta tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung đẩy mạnh đấu tranh PCTN ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở; trong đó chú trọng, đẩy mạnh việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền ở các cấp. Đặc biệt có những cơ chế, quy định chặt chẽ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tiếp tục mở rộng hơn nữa và phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Bổ sung, hoàn thiện và cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất. Sau Đại hội XIII của Đảng, phương châm trên cần được thể chế hóa bằng cơ chế, chính sách và pháp luật; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước: “Đại hội của niềm tin và trí tuệ”

Có thể nói nhiệm kỳ Đại hội XII tiếp tục khẳng định bước trưởng thành của Đảng ta trong vai trò lãnh đạo đất nước ở giai đoạn mới. Những kết quả đột phá trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; PCTN và công tác cán bộ… đã tạo được nhiều ấn tượng và có thể nói đã lấy lại lòng tin trong các tầng lớp Nhân dân. Từ đó củng cố niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là thuận lợi lớn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ sắp đến.

Đại hội XIII của Đảng là đại hội của niềm tin và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, của dân tộc qua sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết thống nhất cao về các nội dung; xây dựng các phương hướng, mục tiêu cụ thể, gắn với từng mốc sự kiện lịch sử của đất nước mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu. Tôi rất ấn tượng với định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tin tưởng rằng Đảng ta tiếp tục sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới, đưa đất nước ta phát triển bền vững, ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế...

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quảng Nam gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo bước đột phá mới đưa đất nước phát triển. Ảnh: N.Đ
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quảng Nam gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo bước đột phá mới đưa đất nước phát triển. Ảnh: N.Đ

Ông Trương Đình Tuyết - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My (Bắc Trà My): “Đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển”  

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo toàn diện xã hội, đưa nền kinh tế đất nước phát triển, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong các thành tựu đó, tôi rất tâm đắc khi Đảng ta đã tăng cường, linh hoạt trong công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đầu tư… đưa nền kinh tế nước ta phát triển. Đời sống người dân được nâng lên, nhà nước “vì dân” được thể hiện rất rõ nét qua việc tập trung quyết liệt cho việc phòng chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ gia đình có công, người nghèo, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, cùng sự quan tâm hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai hằng năm.

Công tác PCTN đã được Đảng ta triển khai thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có trường hợp ngoại lệ” đã xử nhiều vụ án tham nhũng, kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng nghỉ hưu và đương chức, làm nức lòng dân cả nước. Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân trong giai đoạn mới. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, khu vực và thế giới hiện nay nhằm đưa nước ta tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam. Điều quan trọng nhất quyết định sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới theo tôi là đội ngũ cán bộ, bởi “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Và tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thật sự có tầm, có tâm, đủ tài, đủ đức để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân; tiếp tục thổi “lò lửa” chống tham nhũng để loại bỏ những những cán bộ tham ô của dân, của nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

TAGS

Sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

TRẦN HỮU |

(QNO) - Chiều nay 24.1 - một ngày trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đường phố ở thủ đô Hà Nội trở nên lấp lánh cờ hoa nhằm chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Chiều 22.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động chính tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.