Mở lớp cảm tình Đảng cho hơn 180 quần chúng ưu tú

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 9.3, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp cảm tình Đảng dành cho 180 quần chúng ưu tú là học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2015 (lớp thứ nhất).

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 9 đến 12.3), học viên sẽ được quán triệt, nghiên cứu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các quan tỉnh Lê Thái Bình nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của khóa học lần này, đồng thời yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để khóa học đạt chất lượng.

NGUYÊN ĐOAN