Nam Giang: Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

VĂN THỦY |

(QNO) - Trong 2 ngày 6 - 7.10, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến nội dung Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 26 ngày 18.8.2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 42 ngày 31.7.2014 của Tỉnh ủy “Về tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)”…

Qua đó, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết; hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

VĂN THỦY