Nam Giang: Tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

VĂN THỦY - VĂN KHANH |

(QNO) - Ngày 18.6, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Huyện ủy Nam Giang tổng kết kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: THỦY KHANH

Sau khi Đảng bộ xã La Dêê được chọn tổ chức đại hội trước, đến ngày 26.5, toàn huyện có 15 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội. Theo đánh giá, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, đúng quy định từ khâu tuyên truyền đại hội, chuẩn bị văn kiện đến công tác nhân sự và tổ chức đại hội. Báo cáo chính trị tại các đại hội được xây dựng theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng và bám sát tình hình cụ thể, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của địa phương. Các đảng bộ xác định được những khâu đột phá để phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ, chi bộ được chuẩn bị chu đáo, theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, trung thực về ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cả nhiệm kỳ. Việc tổ chức góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX được các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc.

Kết quả bầu cử, tất cả 55 đảng bộ, chi bộ bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu và nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, danh sách bầu cử có số dư theo đúng quy định. Tổng số cấp ủy viên được bầu tại đại hội của 15 đảng bộ là 209 đồng chí; trong đó, tham gia lần đầu 27 đồng chí, nữ 29 đồng chí, dưới 35 tuổi 48 đồng chí. Đối với 40 chi bộ, số chi bộ bầu chi ủy, phó bí thư và bí thư là 12 chi bộ, số chi bộ bầu bí thư và phó bí thư là 9 chi bộ và 19 chi bộ bầu bí thư. Các đồng chí trúng cử cấp ủy đều bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

TAGS