Nâng cao chất lượng cán bộ ở Nông Sơn

TÂM LÊ |

Bên cạnh việc triển khai đánh giá cán bộ hằng tháng, Huyện ủy Nông Sơn kịp thời xây dựng chương trình hành động đối với cán bộ luân chuyển, điều động giữ các chức vụ chủ chốt ở huyện với kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiệu quả.

Xây dựng và cam kết thực hiện chương trình hành động là điểm mới của Nông Sơn trong điều động, luân chuyển cán bộ. TRONG ẢNH: Ông Nguyễn Ngọc Hiền (thứ hai, bên phải) tại buổi lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển. Ảnh: TÂM LÊ
Xây dựng và cam kết thực hiện chương trình hành động là điểm mới của Nông Sơn trong điều động, luân chuyển cán bộ. TRONG ẢNH: Ông Nguyễn Ngọc Hiền (thứ hai, bên phải) tại buổi lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển. Ảnh: TÂM LÊ

Điểm mới từ “Chương trình hành động”

Tháng 7.2022, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Nông Sơn yêu cầu cán bộ nằm trong kế hoạch luân chuyển, điều động giữ các chức vụ chủ chốt ở huyện phải tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động (CTHĐ) và báo cáo trước BTV Huyện ủy. Đây là điểm mới trong quy trình luân chuyển, điều động cán bộ ở Nông Sơn.

Luân chuyển từ chức vụ Chánh Thanh tra huyện về công tác tại Đảng bộ xã Quế Trung, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Ngọc Hiền là trường hợp đầu tiên đưa ra CTHĐ của mình.

Ông Hiền cho biết, khi viết CTHĐ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ những thuận lợi, khó khăn ở địa phương mình sắp về công tác. Trong CTHĐ, ông Hiền nêu cụ thể 4 nhiệm vụ trọng tâm sẽ làm khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung.

Bao gồm: công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và tinh thần đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân và xây dựng xã Quế Trung trở thành thị trấn Trung Phước.

Theo ông Hiền, việc xây dựng CTHĐ giúp định hình được nhiệm vụ của mình khi giữ chức vụ mới. “Khi báo cáo CTHĐ trước BTV Huyện ủy, tôi được định hướng rõ hơn nhiệm vụ khi về công tác tại địa phương. Những kiến nghị, đề xuất trong CTHĐ được BTV Huyện ủy tập trung thảo luận, chất vấn, nêu vấn đề và hỗ trợ, tháo gỡ. Điều này giúp tôi mạnh dạn vạch ra các nhóm nhiệm vụ rõ ràng để chuẩn bị lộ trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Hiền nói.

Ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho biết, việc xây dựng và cam kết thực hiện CTHĐ là phương pháp phù hợp với công tác cán bộ hiện nay. Qua đó từng bước nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cũng như giúp cán bộ được luân chuyển, điều động có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ về địa phương mình sắp công tác, làm động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Đánh giá cán bộ hằng tháng

Thực hiện Công văn số 915 ngày 5.4.2022 của Tỉnh ủy về đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, Huyện ủy Nông Sơn kịp thời ban hành Công văn số 04 ngày 24.6.2022 để hướng dẫn cụ thể việc tổ chức triển khai toàn huyện.

Hướng dẫn nêu rõ, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ gồm hai nhóm là chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời có hai mẫu đánh giá riêng cho nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhóm cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Là địa phương sớm thực hiện đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, ông Đỗ Đình Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết, địa phương thực hiện đánh giá theo 3 bước. Sau khi cán bộ tự đánh giá, nhận mức xếp loại vào phiếu mẫu thì đưa ra cơ quan, đơn vị để biểu quyết và cuối cùng là thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức xếp loại.

Trong tháng 7.2022, Đảng ủy xã đã đánh giá 42 cán bộ ở 3 khối công tác, có 1 cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, 41 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. “Qua đánh giá, mỗi cán bộ thấy được những hạn chế, thiếu sót của bản thân, lắng nghe ý kiến góp ý của tập thể để khắc phục, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian đến” - ông Hà nói.

Theo ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, đánh giá cán bộ là việc làm cần thiết và quan trọng, là khâu mang tính quyết định trong công tác cán bộ, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm… chính xác, phù hợp.

Thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19.5.2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Huyện ủy Nông Sơn yêu cầu xây dựng CTHĐ đối với cán bộ luân chuyển, điều động trên toàn huyện. Qua đó, BTV Huyện ủy kịp thời định hướng công tác và xem đây là phương thức đo lường, đánh giá hiệu quả cán bộ luân chuyển, điều động.

“Với nhiều chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng được đổi mới về nội dung, phương pháp lẫn hình thức, công tác đánh giá cán bộ sẽ góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Nông Sơn cũng đang tập trung chấn chỉnh nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ “tâm phải ở trong việc và việc phải tại tâm”, nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ với tinh thần “nhiệm vụ phải vì dân, trong dân và an dân”” - ông Ngọc nhấn mạnh.

TAGS